UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Wprowadzenie nowej usługi -program funkcjonalno-użytkowy szpitala

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia

Szanowni Państwo, Doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie projektowania obiektów szpitalnych (doświadczenie), a także cztery już zrealizowane, programy funkcjonalno użytkowe  zmotywowały nas do oficjalnego wprowadzenia nowej usługi dla jednostek służby zdrowia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie: http://ari.com.pl/budownictwo-sluzby-zdrowia/ . Racjonalny program funkcjonalno-użytkowy decyduje o jakości i efektywności inwestycji szpitalnej. W trakcie jego przygotowania uwzględniamy wszystkie aspekty związane z prawem budowlanym i technologią szpitalną. Jeżeli zależy Państwu również na aspektach biznesowo-finansowych przygotowania inwestycji to zachęcamy do skorzystania z oferty opracowania: Audytu budowlano-strategicznego. Niniejsze zlecenie wykonaliśmy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. Sprawozdanie z opracowania audytu znajduje się na następującej stronie internetowej (wiecej>>). W trakcie naszej pracy ściśle współpracujemy ze Zleceniodawcą. Dążymy do zadowolenia wszystkich beneficjentów inwestycji. Równocześnie naszym celem jest równowaga między funkcjonalnością i ekonomiką rozwiązań. Zapraszamy do współpracy, Zespół Przedsiębiorstwa ARI sp. z o.o.

PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM DLA MILICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia

Zakończyliśmy pracę nad: PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM DLA MILICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. Jest to kolejny program funkcjonalno-użytkowy przygotowany dla szpitala. Jako biuro projektów jesteśmy dumni z zaufania jakimi obdarzyły nas jednostki służby zdrowia. Nasza wiedza i doświadczenie nieustannie wzrasta dzięki czemu oferujemy lepsze usługi.

Budynek mieszkaniowy-wielorodzinny w Kwidzyniu

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Bez kategorii

Wizualizacja Kwidzyń F1
Wizualizacja Kwidzyń F4

Projektowany budynek prowadzi dialog pomiędzy architekturą dawną i obecną. Zastosowano współczesny, oszczędny detal oraz materiały. Gładkie płaszczyzny przeszkleń, dachy pokryte balchą oraz białe, tynkowane elewacje stanowią kontrast dla ceglanych ścian Zamku i równocześnie podkreślają jego urodę. Forma budynku odwołuje się do zabudowy historycznej poprzez proporcje bryły, wysokości poszczególnych segmentów oraz ukształtowanie dachów, zgodne z przekazem ikonograficznym i zapisem planu miejscowego. Zachowano układ szeregowy w pierzei południowo-wschodniej i północno-zachodniej, respektujący historyczny podział na parcele, podkreślony także w rysunku posadzki wewnętrznego dziedzińca.

Program funkcjonalno-użytkowy dla obiektów służby zdrowia

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Służba zdrowia

1. STRONA TYTUŁOWA 2. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO  3. CZĘŚĆ OGÓLNA  3.1. Nazwa zamówienia 3.2. Adres obiektu budowlanego 3.3. Kody i nazwy CPV 3.4. Nazwa i adres Zamawiającego 3.5. Stan prawny terenu i obiektu 3.6. Ochrona konserwatorska 3.7. Autor programu funkcjonalno-użytkowego 3.8. Podstawa prawna wykonania programu funkcjonalno-użytkowego 3.9. Podstawy merytoryczne Zamawiającego do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 3.10. Przedmiot opracowania 3.11. Zakres opracowania 3.12. Cel opracowania 4. CZĘŚĆ OPISOWA 4.1. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA 4.1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 4.1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 4.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 4.2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia . 4.2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych wg PN-ISO 9836;1997 4.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.3.1. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 4.3.2. Wymagania w zakresie architektury 4.3.3. Wymagania w zakresie konstrukcji 4.3.4. Wymagania w zakresie instalacji, źródeł ciepła 4.3.5. Wymagania w zakresie wykończenia 4.3.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 4.4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO BUDOWY 5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 5.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego 5.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 5.2.1. kopie mapy zasadniczej 5.2.2. wyniki badań gruntowo-wodnych 5.2.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 5.2.4. inwentaryzacja zieleni 5.2.5. dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 5.2.6. pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 5.2.7. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektu budowlanego podlegającego przebudowie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych 5.2.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych., energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 6. CZĘŚĆ GRAFICZNA 7. ZAŁĄCZNIKI     Zakres opracowania może ulec zwiększeniu w efekcie analiz i negocjacji z administracją szpitala.

Architektura – Listopad 2009

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia Użyteczność publiczna

Oddział Zakazny Szpitala w Poznaniu- Architektura listopad 2009-1
Oddział Zakazny Szpitala w Poznaniu- Architektura listopad 2009-2
Oddział Zakazny Szpitala w Poznaniu- Architektura listopad 2009-4
Oddział Zakazny Szpitala w Poznaniu- Architektura listopad 2009-5

Nasz projekt konkursowy Szpitala Zakaźnego w Poznaniu został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Architektura – Styczeń 2006

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce

Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-1
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-2
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-3
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-4
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-5
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-6
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-7

Nasz projekt biurowy przygotowany dla firmy Solar został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Architektura – Luty 2009

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce

Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009- 1
Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009-2
Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009-3
Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009-4

Nasz projekt konkursowy Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Architektura – Marzec 2008

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Użyteczność publiczna

Dworzec Autobudowy- Architektura Marzec 2008- 1
Dworzec Autobudowy- Architektura Marzec 2008-3
Dworzec Autobudowy- Architektura Marzec 2008- 2
Dworzec Autobudowy- Architektura Marzec 2008 5

Nasz projekt konkursowy Szpitala Zakaźnego w Poznaniu został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Realizacja naszych budynków mieszkaniowych na ukończeniu!

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo

Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 4
Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 7

Dlaczego SZTUKA PROJEKTOWANIA I BIZNESU?

by architekturaibusiness 0 comments

Audyt Biurowce Business Deweloperstwo

Słowniczek:

  • Sztuka projektowania i biznesu: to umiejętność integrowania sfery biznesowej z projektową. Celem jest zwiększenie korzyści z realizacji inwestycji budowlanej, tak deweloperskiej jak biurowej.

  • Sztuka: niby drobiazg, ale dobre przygotowanie inwestycji może zaważyć na efektywności rozwoju firmy, tworzy tożsamość, inspiruje, elektryzuje.

  • Biznes: w dzisiejszych czasach każdy drobiazg ma znaczenie, dlatego też przed każdą inwestycją poświęcamy wiele czasu na analizę rynku i działania typowo biznesowe, które podnoszą atrakcyjność inwestycji.

Biuro projektów architektonicznych zajmowało się projektowaniem- STEREOTYP!Te czasu już minęły. W dzisiejszych czasach jedynie umiejętność tworzenia inspirującego projektu architektonicznego w pełni dostosowanego biznesowo do wymagań klientów ostatecznych- ludzi, zapewnia sukces.

Cechy rozpoznawcze biura projektowego jak: WIARYGODNOŚĆ (ilość zrealizowanych projektów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), STABILNOŚĆ (kapitał zakładowy, forma prawna) DOŚWIADCZENIE (okres funkcjonowania na rynku i ilość zrealizowanych obiektów) INNOWACYJNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE (otwartość, elastyczność w czasie współpracy), nadal mają duże znaczenie, ale biznes- czyli umiejętność zaspokajania korzyści klienta ostatecznego decyduje o sukcesie biura.

Na początku współpracy zachęcamy naszych klientów, aby opowiedzieli nam o swoich celach. Na ich podstawie przygotowujemy strukturę pracy, aby osiągnąć pełną satysfakcję. Wizja Klienta to klucz, ale w pięknych projektach koncepcyjnych brakuje dokładnego przygotowania biznesowego i dodatków wzbogacających całość. Dbamy o szczegóły dlatego opierając się na analizie rynku poprawiamy i ulepszamy elementy budynku tworząc jego przewagę konkurencyjną.

Każdorazowo po zakończeniu pracy stawiamy się w pozycji naszego klienta i zadajemy sobie pytanie:

  • Czy efekt naszej pracy jest tym co sami chcielibyśmy otrzymać...

  • Satysfakcja i uśmiech na ustach pojawia się sam... Wtedy wiemy że nasza praca ma sens! - Właśnie dlatego łączymy sztukę projektowania i biznesu.

Autor:

mgr Marek Bogumił Krzymiński, MIB