UA-51465311-1
 • Phone: 61-8-208-593
 • Email Address: info@ari.com.pl

Nasze projekty biurowe są rzeczywistym odzwierciedleniem wizerunku firmy, wykorzystane materiały budowlane pokazują przewagę konkurencyjną a struktura budynku i pomieszczeń tworzy komfortowe miejsce pracy w którym procesy biznesowe przebiegają harmonijnie.

Czy jest lepsza wizytówka firmy niż jej siedziba? Świadome połączenie biznesowych aspektów organizacji z projektem jest dla nas czymś oczywistym. Sprawdzona metoda pracy prowadzi także do sukcesu Inwestora. Potwierdzeniem sukcesów jest nagroda: Złoty Ołówek, otrzymana w 2005 roku.

Realizacja tak poważnej inwestycji jak budowa siedziby  firmy musi zostać poprzedzona dokładną analizą potrzeb i oczekiwań wszystkich jej beneficjentów inwestycji. Właściciel, kadra zarządzająca i pracownicy powinni mieć wpływ na strukturę budynku i wykorzystane rozwiązania funkcjonalne.

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług na etapie przygotowania inwestycji analizujemy następujące obszary biznesowe spółki i na ich podstawie przygotowujemy program funkcjonalno użytkowy, który po zaakceptowaniu staje się podstawą do opracowania koncepcji architektonicznej.

W trakcie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego analizujemy i poznajemy następujące obszary firmy:

 • Skalę prowadzonej działalności, ilość zatrudnionych osób, tempo rozwoju- zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową- skala inwestycji.
 • Mapę procesów biznesowych- podzielić budynek na sekcje funkcjonalne zgodnie ze strukturą przepływu informacji.
 • Przewagę konkurencyjną firmy- odzwierciedlenie cech tworzących siłę na rynku architekturze: strukturze budynku, wykorzystanych materiałach wykończeniowych, akcentach architektonicznych i innych elementach.
 • Budowanie relacji z klientami i partnerami biznesowymi- wydzielenie pomieszczeń pokazowych, możliwość wizytacji procesu produkcyjnego itd.
 • Rodzaj i forma prowadzenia procesu produkcyjnego- dostosowanie wykorzystanych materiałów wykonawczych do rodzaju projektu.

Prowadzimy otwarty dialog ze Zleceniodawcą, aby wyeliminować wszystkie wątpliwości związane z procesem przygotowania inwestycji. Wspólnie dążymy do maksymalizacji korzyści z realizacji siedziby firmy.

W trakcie przygotowania projektu warto również uwzględnić perspektywę rozwoju strategicznego. Tempo rozwoju przekłada się na zatrudnienia nowych pracowników. Należy przewidzieć nowe miejsca pracy i/lub kierunek rozbudowy budynku, aby dalsze etapy realizacji wpisywały się w jej charakter.  Przygotowany program funkcjonalno-użytkowy jest podstawą do przygotowania koncepcji architektonicznej.

Efektem pracy nad przygotowaniem programu funkcjonalno użytkowego jest:

 • Dokładne i przemyślane przygotowanie inwestycji.
 • Pomysł na odzwierciedlenie przewagi konkurencyjnej firmy w jej siedzibie.
 • Przemyślany kierunek przyszłej rozbudowy budynku w trakcie realizacji strategii rozwoju firmy.

Koncepcja architektoniczna jest drugim etapem pracy nad projektem budynku biurowego. W tej części naszej pracy zadaniem projektanta jest stworzenie ogólnego zarysu budynku, która zawiera wszystkie opisane w programie funkcjonalno-użytkowym potrzeby i oczekiwania Inwestora. W zależności od oczekiwań Inwestora przygotowujemy jedną lub kilka koncepcji.

Czas realizacji zadania zależy w dużym stopniu od wielkości oczekiwań Inwestora w stosunku do ilości opracowanych dla niego koncepcji. Patrząc z perspektywy terminu budowy inwestycji to zależy ona od: aktualnego stanu administracyjnego nieruchomości (obowiązujący MPZP lub wydana DWZ) i wymagalności innych dokumentów formalno-prawnych wpływających na możliwość zaprojektowania określonej wielkości budynku (np. warunki przyłączeniowe, dojazd do drogi itd.).

Efektem pracy nad projektem koncepcyjnym i biznes planem jest:

 • Projekt siedziby firmy będący odzwierciedleniem cech na których spółka opiera swoją przewagę konkurencyjną.
 • Budynek będący doskonałym narzędziem promocji działalności spółki i miejscem spotkań z klientami.
 • Siedziba firmy zaprojektowana w zgodzie ze strukturą organizacyjną, kierunkiem przepływu informacji i modelem biznesowym.
 • Projekt przewidujący tempo i sposób rozwoju firmy, aby rozbudowa utrzymała charakter i tożsamość budynku.
 • Przygotowanie biznesowo-finansowe inwestycji w formie biznes planu na podstawie którego Inwestor pozyskuje finansowanie z banku.

Projekt budowlany jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Jest sporządzony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami przepisów prawnych w szczególności warunkami ustawy Prawo Budowlane.

Projekt budowlany składa się z następujących elementów:

 1. Projektu zagospodarowania działki lub terenu,
 2. Projektu architektoniczno-budowlanego,
 3. Przyłącza mediów i badań geologiczno-inżynieryjnych.

W budownictwie biurowym na etapie przygotowania projektu budowlanego Inwestor ma wpływ na kosmetyczne elementy, które nie zostały opisane w programie funkcjonalno-użytkowym, ponieważ na tamtym etapie reprezentowały zbyt dużą szczegółowość.

Efektem pracy nad projektem budowlanym, PnB i projektem wykonawczym jest:

 1. Projekt inwestycji dostosowany do oczekiwanej Inwestora i pracowników.
 2. Wielobranżowy projekt budowlany wymagany do złożenia wniosku o wydanie Pozwolenia na budowę.
 3. Pozwolenie na budowę.
 4. Wielobranżowy projekt wykonawczy wszystkich branż przygotowany we współpracy z pracownikami firm budowlanych rywalizujących o realizację inwestycji w celu osiągnięcia oczekiwanego kosztu budowy.
 5. Folder promocyjny firmy łączący w sobie wizerunek firmy i projekt architektoniczny.

Konkurencyjność

Przekładamy cechy tworzące konkurencyjność firmy na język projektu architektonicznego. Wyrażamy te cechy poprzez akcentry architektoniczne i wykorzystane materiały.

Funkcjonalność

Struktura budynku odzwierciedla procesy biznesowe zachodzące w firmie. Pracownicy muszą czuć spójność budynku z firmą.

Prestiż

Firma, która decyduje się na własną siedzibę jest traktowana przez nas szczególnie. Poświęcamy wielką uwagę detalom inwestycji i konsultujemy nasze propozycję z Zarządem i pracownikami. Uwypuklamy prestiż w każdym szczególe.

Wizerunek

Klienci i partnerzy biznesowi często odwiedzają siedzibę firmy. Atrakcyjny wizualnie budynek, wzbudzający zainteresowanie odwiedzających i przełamuje pierwsze „lody” w relacjach biznesowych.

Zrealizowane projekty

Jakie realizacje wpłynęły na nasze doświadczenie?

Zrealizowane inwestycje

 • Budynek biurowo – handlowy w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia.
 • Budynek biurowo – szkoleniowy Wojewódzkiego Ruchu Drogowego z zapleczem technicznym i z placem manewrowym w Poznaniu przy ul. Wilczak 51.
 • Budynek biurowo – garażowy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przy ul. Wilczak 51.
 • Budynek biurowy SOLAR Company Ltd w Poznaniu przy ul. Torowej 11.
 • Budynek biurowo – magazynowy Instal – Compact w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nad Strumykiem 6.

.

 • Siedziba Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14
 • Rozbudowa budynku biorowego Lech Browary Wielkopolski S.A. w Poznaniu ul. Szwajcarska.
 • Opracowanie kompleksowego projektu kolorystyki obiektów już istniejących Lech Browary Wielkopolski S.A.
 • Przebudowa budynku biurowego dla Spółdzielni Inwalidów „RÓWNOŚĆ” w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 8