UA-51465311-1
 • Phone: 61-8-208-593
 • Email Address: info@ari.com.pl

W budownictwie mieszkaniowym zgrabnie wpisujemy się w otoczenie inwestycji, zaskakujemy kształtem i formą, wzbudzamy zainteresowanie funkcjonalnością i strukturą budynku oraz mieszkań. Myślimy przyszłościowo, aby nasze projekty wyróżniały się na rynku i tworzyły przewagę konkurencyjną inwestora wobec konkurencji.

Koncepcja jest pierwszym etapem pracy nad każdym projektem. W tej części współpracy zadaniem projektanta jest stworzenie ogólnego zarysu budynku, jego funkcjonalności i wizualnej integracji  budynku z otoczeniem.  Zawsze dążymy do najefektywniejszego wykorzystania nieruchomości uwzględniając równocześnie oczekiwaną atrakcyjność zaprojektowanej przestrzeni.

Czas realizacji zadania zależy w dużym stopniu od wielkości terenu, aktualnego stanu administracyjnego nieruchomości (obowiązujący MPZP lub wydana DWZ) i wymagalności innych dokumentów formalno-prawnych wpływających na możliwość zaprojektowania określonej wielkości budynku (np. warunki przyłączeniowe, dojazd do drogi itd.).

Zawsze informujemy Inwestora o wszystkich zagrożeniach mogących wystąpić na etapie przygotowania inwestycji. Przystępując do przygotowania koncepcji naszym celem jest   zapobiegania tym zagrożeniom, aby zapewnić realizację projektu.

Efektem pracy nad etapem koncepcyjnym inwestycji jest:

 1. Koncepcja architektoniczna określająca wygląd zewnętrzny budynku, kształt bryły, strukturę ciągów komunikacyjnych, rozmieszczenie pomieszczeń, powierzchnię całkowitą i prognozowaną powierzchnię użytkową inwestycji.
 2. Decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli nie została wydana lub nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego).
 3. Decyzja o środowiskowym oddziaływaniu na inwestycji na środowisko
 4. Warunki przyłączeniowe mediów.
 5. Wstępne rozliczenie biznesowe inwestycji.

Korzystając z doświadczenia nabytego w trakcie 25 lat współpracy rozwinęliśmy zakres świadczonych usług o wsparcie biznesowe przygotowania inwestycji. W tym zakresie oferujemy opracowanie: analizy strategicznej rynku, biznes planu inwestycji i strategii marketingowej sprzedaży.

Wielu inwestorów z którymi współpracowaliśmy posiadało zespół zajmujący się przygotowaniem tego typu dokumentów, ale większa ich część wolała kupić te usługi poza podstawową działalnością. Kierując się myślą biznesową mówiącą o „Łączeniu sztuki projektowania i biznesu” wspieramy naszych klientów w obszarze biznesowym.

Efektem pracy nad przygotowaniem analizy strategicznej i biznes planu jest:

 1. Informacja na temat konkurencji na rynku, realizowanych inwestycjach, efektywności ich sprzedaży, stosowanych strategiach cenowych i sile finansowej konkurencji.
 2. Prognoza na temat skali podaży i  popytu przygotowana na podstawie informacji z rynku,
 3. Wiedza na temat metod budowania wizerunku przez konkurencję i ich efektywności,
 4. Segmentacja rynku na grupy docelowe klientów i metody dotarcia do nich z ofertą.
 5. Wiedza na temat struktury rynku cenowo/jakościowej rynku.
 6. Wyznaczenie założeń konkurencyjnoci biznesowej i marketingowej inwestycji we współpracy z projektantami.
 7. Analiza finansowa kosztów i przychodów inwestycji: statyczna, dynamiczna, wrażliwości, vat-u, i inne rozliczenia.
 8. Sprawozdania finansowe realizacji inwestycji.
 9. Harmonogram realizacji inwestycji.
 10. Analiza SWOT inwestycji w kontekście jej przyszłej realizacji.

Projekt budowlany jest dokumentem na podstawie którego odpowiedni organ administracyjny wydaje pozwolenia na budowę. Powinien być sporządzony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami przepisów prawnych w szczególności warunkami ustawy Prawo Budowlane.

Projekt budowlany składa się z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, przyłącza mediów i badań geologiczno-inżynieryjnych.

W budownictwie mieszkaniowym od projektu budowlanego zależy jakość ostatecznego produktu, który Inwestor sprzedaje klientów. Rzetelność i dokładność projektu przekłada się następnie na skuteczność i płynność prowadzenia procesu budowy. Jako biuro projektu już ne etapie projektowania nawiązujemy dialog z Inwestorem i generalnym wykonawcą w kwestii wykorzystanych materiałów i rozwiązań technicznych. Wszystkie elementy uwzględnione w projekcie budowlanym, a następnie uszczegółowione w projekcie wykonawczym wpływają na:

 • Jakość oferty deweloperskiej: wygląd zewnętrzny budynku, akcenty architektoniczne, wykorzystane materiały budowlane i wykończeniowe itd.
 • Cenę oferty deweloperskiej: koszt realizacji inwestycji.
 • Tożsamość inwestycji: spójność między jakością, a cenę inwestycji oraz wizerunek tworzony przez połączenie tych dwóch aspektów.

Efektem pracy nad projektem budowlanym jest:

 1. Projekt inwestycji dostosowany do oczekiwanej Inwestora w kwestii tożsamości, ceny i jakości inwestycji.
 2. Wielobranżowy projekt budowlany wymagany do złożenia wniosku o wydanie Pozwolenia na budowę.
 3. Pozwolenie na budowę.
 4. Wielobranżowy projekt wykonawczy wszystkich branż przygotowany we współpracy z pracownikami firm budowlanych rywalizujących o realizację inwestycji w celu osiągnięcia oczekiwanego kosztu budowy.
 5. Karty mieszkań.

Badanie empiryczne wielokrotnie potwierdziły, że klient kupuje oczami. Jeżeli produkt wpadnie nam w oko, a cena wydaje się być racjonalna w stosunku do zaoferowanej jakości to istnieje duże prawdopodobieństwo, że kupimy dany produkt. Ważna jest również spójność produktu ze sposobem jego reklamowania.

Dokładnie tak samo jest w inwestycjach budowlanych mieszkaniowych. Od spójności przygotowanych materiałów promocyjnych z tożsamością budynku- w sensie jego architektury, zależy skuteczność sprzedaży. Inwestorzy bardzo często dają nam zadanie:

„Proszę przygotować projekt architektoniczny, który będzie się wpisywał
w okolicę inwestycji, stworzy wizerunek ….. , a każdy metr kwadratowy
mieszkania sprzedam za 5800 zł/netto. Klientami będą osoby w wieku
między 28 a 35 rokiem życia …. itd.

Oczekuję kompleksowej usługi: projek, PnB, wizualizacje i karty mieszkań
foldery i stronę internetową.

Naszym zadaniem jest przygotowanie projektu, który będzie wpisywał się w wizję inwestora, cenę (biznes planem) i  cel rynkowy. Pracujemy z myślą o wyznaczonych celach. W nawiązaniu do nich opracowujemy foldery i wszystkie materiały promocyjne.

Ostatecznie, kto lepiej rozumie tożsamość inwestycji lepiej niż jej projektant? Właśnie dlatego uzupełniamy naszą główną usługę przez elementy wpływające na spójność

Efektem pracy nad przygotowaniem wizualizacji i materiałów promocyjnych jest:

 1. Wysokiej jakości wizualizacje artystycznie i marketingowe, które można wykorzystać na stronie internetowej, banerach promocyjnych, posterach, teczkach, galeriach itd.
 2. Strona internetowa spójna z wizerunkiem inwestycji i dostosowana do grupy docelowej klientów.
 3. Foldery reklamowe prezentujace atrakcyjność i funkcjonalność inwestycji (język korzyści).
 4. Pełną spójność wizji Inwestora i Projektanta.

Konkurencyjność

Wpisujemy się w założenia planistyczne i równocześnie wyróżniamy się na tle okolicznych budynków.

Mieszkania

Indywidualnie projektujemy każde mieszkania, uwzględniamy obszary funkcjonalne, zagospodarowanie przestrzeni, trendy występujące na rynku i inne czynniki decydujące o efektywności sprzedaży.

Wizerunek

Tworzymy wizerunek inwestycji wykorzystując akcenty architektoniczne i strukturę budynku.

Zysk

Mądrze maksymalizujemy powierzchnię mieszkań ponieważ rozumiemy że od ich atrakcyjności zależy efektywność sprzedaży. Czas to pieniądz.

Zrealizowane inwestycje


 • Domy jednorodzinne i wielorodzinne na osiedlu „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie.
 • Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu przy ul. Umińskiego 12.
 • Budynek wielorodzinny w Poznaniu przy ul. Jarochowskiego 19A.
 • Zespół budynków wielorodzinnych w Poznaniu na osiedlu Zygmunta Starego.
 • Budynek wielorodzinny w Poznaniu na osiedlu Bolesława Chrobrego 13B.
 • Zespół budynków jednorodzinnych szeregowych w Poznaniu przy ul. Sianowskiej.
 • Zespół zabudowy jednorodzinnej szeregowej w Poznaniu przy ul. Firlika.
 • Zespół zabudowy mieszkaniowo – usługowej w Poznaniu przy ul. Kościelnej 21.
 • Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Poznaniu przy ul. Kasprzaka (193 mieszkania).

.


 • Budynek mieszkaniowy wielorodzinny w Poznaniu ul. Daleka. Budynek został zrealizowany na gruncie zakupionym przez nasze biuro projektów. Zrealizowano 24 mieszkania.
 • Przebudowa i modernizacja willi miejskiej w Poznaniu przy ulicy Chopina.
 • Zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z garażami podziemnymi w Poznaniu przy ul. Ziębickiej.
 • Budynek mieszkaniowy wielorodzinny w Poznaniu ul. Urbanowskia.
 • Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Poznaniu przy ul. Wagrowskiej.
 • Zespół zabudowy mieszkaniowej w Poznaniu przy ul. Inflanckiej- PRIMA sp. z o.o.
 • Zespół zabudowy mieszkaniowej w Poznaniu przy ul. Inflanckiej – UWI Inwestycje S.A.

Zrealizowane projekty

Jakie realizacje wpłynęły na nasze doświadczenie?