UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl
Viewing posts categorised under: Architektura

Wpływ stref geopatycznych na organizmy ludzi i zwierząt.

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce Deweloperstwo Radiestezja

Spośród znanych w radiestezji rozmaitych promieniowań, najsilniej na organizmy żywe działa promieniowanie wód płynących pod ziemią tzw. żył wodnych. Spanie oraz długotrwałe przebywanie w wyżej wymienionych miejscach jest niezdrowe dla większości ludzi i zwierząt o czym świadczą wyniki badań naukowych o obserwacje radiestetów.

Długotrwałe przebywanie w rejonie oddziaływania promieniowania żył wodnych osłania siły obronne organizmu i czyni go podatnym na wiele chorób. Poza wcześniej wymienionym promieniowaniem szkodliwie na organizm człowieka wpływa m.in. promieniowanie zlokalizowanych w głębi ziemi niektórych złóż, a także promieniowanie „siatki szwajcarskiej”. Te inne promieniowania wykrywają uzdolnieni radiesteci. Najgorszym miejscem do snu, wypoczynku i pracy jest miejsce skrzyżowanie się dwóch lub więcej żył wodnych z dodatkowo nakładającym się skrzyżowaniem tzw. siatki szwajcarskiej.

Objawy występujące u ludzi śpiących w rejonie stref geopatycznych (głównie żył wodnych)

  1. Przyspieszony rytm serca oraz trudności w zasypianiu

  2. Bezsenność i bóle głowy – często po przebudzeniu

  3. Zmęczenie poranne

  4. Nasilające się dolegliwości reumatyczne, układu trawiennego, górnych dróg oddechowych, stany zapalne, choroby serca i kręgosłupa

UWAGA! Nadmienić należy, że nie wszystkie osoby przebywające nad ciekami wodnymi źle śpią. Nie oznacza to jednak, że rodzaj tego promieniowania jest dla ich zdrowia obojętny.

PODSUMOWANIE

Liczne badania i obserwacje upoważniają do twierdzenia, że największa zachorowalność na choroby nowotworowe występuje u osób przebywających (głównie śpiących w strefach geopatycznych. Wielu znanych uczonych m.in. prof. med. Julian Aleksandrowicz twierdził, że każdy z nas kilkadziesiąt razy w życiu przechodzi coś co potocznie można by nazwać „infekcją nowotworową”, ale aby choroba mogła się rozwinąć muszą zaistnieć pewne warunki jak np. osłabienie mechanizmu immunologicznego oraz zdolności samoregulacyjnych. Sprzyja temu długotrwałe przebywanie w miejscu promieniowania geopatycznego, którego negatywny wpływ omówiono w wielu publikacjach.

Autor:

Marek Gułajski

Radiestezja w trosce o zdrowie ludzi i zwierząt.

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce Deweloperstwo Radiestezja

Radiestezja jest dziedzina wiedzy i umiejętności (zdolności), w której osoby o szczególnych predyspozycjach, osobistej wrażliwości potrafią za pomocą własnego organizmu czuć i postrzegać różnego rodzaju promieniowanie. Radiesteci w tym celu wykorzystują dla ułatwienia pracy różne przyrządy jak np. różdżki i wahadła, stosując je jako indykatory (wskaźniki), ale osoby o szczególnej wrażliwości często rezygnują z tych przyrządów.

Pojęcie radiestezja sformułował w 1930 roku francuski radiesteta – ksiądz Bouly (łącząc dwa słowa, z łac. radius – promień i grec. aisthesis – czucie). Od pewnego czasu dziedzina radiestezji nazywa się „biolokacją inżynieryjną”, uprawiających ją naukowców i praktyków określa się „biolokatorami”.

Co należy rozumieć pod pojęciem szkodliwego promieniowania stref geopatycznych, które m.in. lokalizują radiesteci?

Lokalizacja stref geopatycznych ma szczególne znaczenie przy lokalizacji budynków mieszkalnych, a także hodowlanych ze względu na szkodliwe oddziaływanie ich na organizmy żywe – na stan ich zdrowia.

Strefy geopatyczne obejmująą wody podziemne tzw. żyły wodne i zbiorniki wody podziemnej, przewarstwienia geologiczne – niejednorodność gruntu, pustki geologiczne, złoża minerałów, siatkę geobiologiczną ...

Przed budową domu koniecznie należy wskazać miejsca szkodliwego promieniowania stref geopatycznych, a szczególnie tzw. żył wodnych – cieków wodnych, których promieniowanie jest bardzo szkodliwe dla organizmów żywych. Projektant wówczas może tak zlokalizować obiekt, a by szkodliwe miejsca nie występowały w miejscach snu, wypoczynku czy pracy lub w drugiej kolejność zalecić zastosowanie materiałów neutralizujących lub ograniczających szkodliwe promieniowanie.

Jakie zjawiska fizyczne występują nad ciekiem wodnym (żyłą wodną)?

Nad ciekami wodnymi gromadzą się trzy rodzaje energii: fale elektromagnetyczne, fale akustyczne oraz fale Alfvena. Prof. Z. Królicki w książce „Radiestezja stosowana” wyjaśnia, że natężenie i częstotliwość promieniowania cieku podziemnego zależą od wielu czynników, między innymi od wielkości natężenia pola geomagnetycznego czyli dynamiki wód podziemnych związanej bezpośrednio z turbulizacją przepływu, ruchem warstw wody oraz ruchem poszczególnych cząstek: zależą od tarcia wody w miejscu przepływu, chemizmu wody i zawartości domieszek mineralnych. Badania wykazały, że energia akustyczna w zakresie infradźwięków jest bardzo wysoka i właśnie z nią przede wszystkim wiąże się destrukcyjny charakter oddziaływania na strefy leżące nad ciekami podziemnymi. Wyjątkowo silnie szkodliwe oddziaływania odnotowano w tych miejscach, pod którymi występują cieki wodne na kilku poziomach, zwłaszcza w przypadku ich krzyżowania się.

Promieniowanie cieków wodnych jest generalnie szkodliwe dla materii ożywionej, a jego destrukcyjny charakter należy od indywidualnych cech osobniczych, Działa ono także destrukcyjnie na materię nieożywioną. 

Autor: 

Marek Gułajski

Najlepsze miejsce na szczęśliwy dom, czyli feng shui dla inwestorów. Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo Feng Shui

W pewnych miejscach czujemy się znakomicie, w innych jesteśmy rozdrażnieni, trudno nam się skoncentrować, a nawet chorujemy. Nie zawsze można określić racjonalne przyczyny takiego stanu rzeczy. Czasem wystarczy zawierzyć swojej intuicji. Feng shui pomaga nazwać to, co ledwo przeczuwamy. Dlatego ta stara chińska sztuka robi dziś w najbardziej cywilizowanych krajach zawrotną karierę. Nie można mieszkać gdziekolwiek i w czymkolwiek. „Dach nad głową” niezbędny jest dla zdrowia, aby ochronić nas zarówno przed szkodliwym wpływem kosmosu jak i bezpośredniego otoczenia. Istnieją nawet dowody na to, że schronienie przynajmniej na noc, jest niezbędne dla zdrowia człowieka. Sztuka feng shui pełna jest szczegółowych danych, co do tego jak mieszkać szczęśliwie. Jedną z najważniejszych zasad jest postawienie budynku, osiedla czy pawilonu w zgodzie z Czerwonym Feniksem (przód obiektu), Czarnym Żółwiem (tył obiektu), Zielonym Smokiem (prawa strona obiektu patrząc na niego z przed frontu) i Białym Tygrysem (lewa strona obiektu). To one decydują o ukształtowaniu terenu wokół domu. To one określają zasadę zagospodarowania najbliższego otoczenia. Generalnie rzecz ujmując przód powinien być terenem otwartym, tył wysokim, dającym wsparcie, lewa, podobnie jak i prawa, lecz nie aż tak znacząco. Z tego zaś wynika, że dla feng shui teren pofałdowany jest lepszy aniżeli płaski. Istnieją także inne reguły, które znajdują zastosowanie przy aranżowaniu terenu pod dom i wokół niego. Przede wszystkim powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, na jakim terenie nie wolno budować domu, biura czy jakiegokolwiek innego budynku. Otóż według feng shui trzeba unikać miejsc, gdzie kiedyś znajdowały się: szpital, cmentarz, zakład pogrzebowy, posterunek policji, koszary wojskowe, rzeźnia, świątynia czy spalony dom. Wszystkie te miejsca „skażono” niekorzystnymi energiami i aby je zneutralizować, trzeba wymienić warstwę ziemi, co najmniej metrowej grubości, gdyż właśnie w niej zgromadzone jest negatywne promieniowanie. Nie jest też bez znaczenia, jakiego kształtu budynek zamierzamy postawić. Generalna zasada, jaka w tym zakresie obowiązuje głosi, że kształty domów, pokoi i mebli powinny być zgodne z naturą. A w naturze nie występuje przecież kwadrat, trójkąt, czy jakakolwiek inna „kanciastość”. Idealnymi są: koło, kształt kropli, owal. Oczywiście projektując dom nie można ograniczać się tylko do tych najkorzystniejszych kształtów. Trzeba być rozsądnym, co oznacza, że należy zmierzać ku owalowi, ku wewnętrznemu ładowi, który jest właśnie dążeniem ku kształtom łagodnym, opływowym, z pewnością zaś nie ku ostrym - będącymi wyrazem i źródłem agresji. W feng shui uważa się, że domy o ostrych kształtach trójkąta lub liter: L, U i H mają promieniowanie nieodpowiednie dla człowieka. Gdy jednak zdarzy się, że ktoś wejdzie w posiadanie tego rodzaju budynku, wówczas dzięki rozbudowie, aranżacji przestrzeni zewnętrznej, a także wnętrza domu musi zrobić wszystko, by tym kształtom nadać harmonię. Zaprojektowanie kształtnego domu to jeden z etapów pracy. Poprzedza go zazwyczaj wybór działki, na której będzie się znajdował. Na posesjach o regularnych kształtach usytuowanie domu nie odgrywa tak zasadniczej roli, jak w przypadku działki nieregularnej. Na działkach regularnych najlepiej po prostu stawiać domy w tylnej części lub na środku. Na nieregularnych wszelkie czynności mające poprawić feng shui powinny zmierzać do tego, by oko człowieka, a dzięki niemu cała jego psychika, odbierały działkę - już wraz z wybudowanym domem - jako formę symetryczną, zmierzającą ku okręgowi. Można także, jeśli nie znajdzie się lepszego rozwiązania dla działki, tak ją wydzielić, by wrażenie owalu górowało nad postrzeganiem innych kształtów. Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic

Czym jest feng shui?- Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Feng Shui

Feng shui (czytaj fung szui) jest starochińską nauką, a zarazem i sztuką, dbania o własne otoczenie tak, by żyło się w nim dostatniej, zdrowiej i szczęśliwiej. Jest nauką, gdyż wypracowała sobie własną metodykę badań i zbierania danych, gdyż posługuje się specyficznymi narzędziami oraz ponieważ dorobiła się wyspecjalizowanej kadry. Sztuką jest zaś dlatego, że na podstawie wcześniej zebranych danych można w jej ramach dokonać wielu, czasami znacznie różniących się realizacji, które zależne są od inwencji twórczej projektanta lub wykonawcy.

Według Chińczyków, każdy obiekt użytkowany przez człowieka ma swoje feng shui z tym tylko, że jeden dobre, a inny złe. Obiekty z lepszym feng shui bardziej sprzyjają człowiekowi niż budynki, w których feng shui pozostawia wiele do życzenia. By można było profesjonalnie dbać o dobre feng shui postarano się o regularne kształcenie szeroko rozumianych fachowców, których zadaniem było, jest i najprawdopodobniej nadal będzie, poprawienie owego, bliżej jeszcze nieokreślonego feng shui. Słowa stanowiące nazwę tego intrygującego systemu oznaczają odpowiednio wiatr i wodę. Bez tych dwóch wartości nie może być mowy nie tylko o życiu szczęśliwym i dostatnim, lecz o życiu w ogóle. Efekty stosowania feng shui, mimo że zwykle opisywane są terminami ogólnymi, mimo że nie często odczuwane są natychmiast, warte są starania się, a nawet walki o nie. Komu bowiem nie zależy na nawet ogólnie rozumianych: zachowaniu lub poprawie zdrowia, dostatnim życiu, życiu bez nadmiaru stresów i kłopotów, na właściwych relacjach międzyludzkich, na cieszeniu się radością życia, na zwiększeniu efektywności pracy czy na wspomożeniu indywidualnej i grupowej kreatywności? W krajach cywilizacji Zachodu rozpoczynając budowę domu zwykle wzywa się geodetę, specjalistę budowlanego lub architekta, tymczasem w Chinach konsultanta feng shui zwanego feng shui hsiensheng, który posługując się kompasem luo pan oraz innymi narzędziami, który działając w zgodzie ze znanymi mu zasadami, przede wszystkim wybierze najodpowiedniejsze miejsce na postawienie szczęśliwego domu. Szczęśliwego domu nie dla kogoś abstrakcyjnego, lecz dla danej rodziny. Aby było to możliwe przywołany specjalista zwykle prosi o podanie mu dokładnych dat urodzenia wszystkich przyszłych domowników lub pracowników biura. Często zbiera też informacji o poprzednich właścicielach gruntu lub budynku, o ich powodzeniu, zamożności, szczęściu i innych ważnych okolicznościach., które mogą być świadectwem jakości życia w danej przestrzeni. Jak wierzą zwolennicy feng shui, służyć lub szkodzić człowiekowi może niemalże wszystko. Może to być okolica, w której przyszło komuś zamieszkać, a może sam budynek, w którym przebywa kilkanaście godzin dziennie. Może to być rozmieszczenie pokoi, samo wejście do budynku lub poszczególnych pomieszczeń, a nawet kształty lub kolory tego wszystkiego, co go otacza. Mogą to być zdarzenia zarówno widzialne jak i te, niedostępne ludzkiej percepcji. Zatem feng shui odnosi się nie tylko do architektury zewnętrznej i wewnętrznej, lecz dotyczy także psychologii szczęścia zwykłego człowieka, który czy tego chce, czy nie, musi żyć pod dachem, oraz który, często bezwiednie wchodzi w relacje z najróżniejszymi przedmiotami, kształtami, kolorami, fakturami i co tam jeszcze wymyślimy. Kiedyś znawcami feng shui byli taoistyczni kapłani, później geomanci i wróże, a obecnie, osoby, którzy swą szczególną wiedzę zdobywali pod okiem wytrawnego mistrza. Według praktyków nie trzeba być architektem by z powodzeniem stosować zasady feng shui, jednakże przedstawiciele tego zawodu bardziej niż innych są predysponowani do bycia poważanym, a przede wszystkim skutecznym feng shui hsiensheng. Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic