UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl
Viewing posts categorised under: Feng Shui

O Feng Shui inaczej. Autro: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Feng Shui

U podstaw wszelkich nauk i sztuk powstałych na terenie szeroko rozumianych Chin leży zaledwie kilka podstawowych koncepcji teoretycznych, jak np. te o istnieniu tao, yin-yang, pięciu żywiołów, ośmiu ba-gua czy energii qi (chi). Koncepcje te nie tylko są wspólne czasami bardzo odmiennym dziedzinom, lecz także znacząco oddziaływały i nadal oddziałują na inne obszary kulturowe tworząc mega obszar pozostający pod wpływem kraju zwanego kiedyś Krajem Środka. Pisząc zatem o dowolnej dziedzinie dotyczącej Chin, poruszamy temat znacznie wykraczający poza obszary wyznaczone na politycznej mapie świata. Początki feng shui sięgają dalekiej starożytności, co niestety nie ułatwia badań nad interesującą ją problematyką, gdyż ilość i jakość interpretacji narosłych na przestrzeni około pięciu tysięcy lat jest nie do opanowania, a przede wszystkim trudno jest oddzielić prostą prawdę od swobodnych wariacji na ten czy inny temat. Jeżeli zaś do tego dodamy, że nauka ta, niemalże od samego początku była skrywana, i to w najróżniejszy sposób, między innymi za nieprawdziwymi koncepcjami stworzonymi po to, żeby oszukać, wówczas trud poruszania się po obszarze wyznaczonym przez chińskie feng shui może wielu zniechęcić. Już w odniesieniu do samej nazwy feng shui istnieją pewne nieporozumienia. Zwykle mówi się o wietrze i wodzie, tymczasem stare teksty skłaniają się ku interpretacji, że feng oznacza kierunek, a shui woda. Zatem chińska nauka o ziemi nosi nazwę kierunek (ewentualnie kierunki) wody, czyli jej przepływów lub jej obecności względem domostw i nie tylko domostw. Właśnie nazwa tej oryginalnie chińskiej nauki każe umieścić ją w grupie najróżniejszych nauk i sztuk podobnych lub pokrewnych radiestezji. Drugą ważną cechą feng shui, o której rzadko się wspomina, jest fakt, że system ten powstał przede wszystkim po to, by zgodnie z zasadami pochować zmarłych przodków, a dopiero później znalazł zastosowanie przy zakładaniu miast i organizowaniu domostw. Wersja cmentarna feng shui nosi nazwę domeny yin, a wersja „dla żywych” domeny yang. Zatem u podstaw klasycznego rozumienia feng shui leży wiara w to, że ludzieżyjący w danym momencie historycznym stanowią pewną kontynuację „rodzinnej” energii, której jakość zależy nie tylko od chwili obecnej, lecz także od przeszłości, zarówno bliższej, jak i dalszej. Stąd właśnie wziął się w Chinach kult przodków, oczywiście przodków rodzaju męskiego, oraz wiara we wpływ teraźniejszości na kolejne, czasami nawet odległe generacje. Feng shui nigdy nie było i nadal nie jest nauką spekulacyjną, lecz jak wszystkie nauki przyrodnicze, opiera się na obserwacji przyrody, czy też bliższego i dalszego otoczenia człowieka. Odszukać w niej można typowe podejście taoistyczne, w którym jedynym sposobem weryfikacji twierdzeń jest odszukanie ich manifestacji w naturze, czyli codziennym życiu, bo i ono należy do natury. Zatem już teraz należy mocno podkreślić, że autentyczne chińskie feng shui nie zależy od intuicji, zdolności magicznych, czy jakichkolwiek innych paranormalnych, nie dających się zweryfikować innym ekspertom w tej dziedzinie. Feng shui, jak każda szanująca się nauka, ma swoje założenia wyjściowe, charakterystyczne dla niej narzędzia badawcze, kadrę naukową, a nawet światowe organizacje. Do podstawowych narzędzi feng shui należy kompas luo pan, który nazwać można starożytnym komputerem dostarczającym najróżniejszych informacji związanych z badanym miejscem, bez względu na to, czy miejsce to będzie przewidziane dla budowy grobowca, miasta, pawilony czy budynku jedno lub wielorodzinnego. Feng shui starsze jest niż znany nam i szeroko wykorzystywany kompas, lecz od momentu wejścia luopan do arsenału jej zdobyczy nie może być mowy o rzetelnej, całościowej, a przede wszystkim prawdziwej analizie przestrzeni bez jego wykorzystania. Zbieranie danych feng shui, jak zbieranie danych w każdej dziedzinie, z diagnostyką medyczną włącznie, jest prawdziwym wyzwaniem. Przede wszystkim dlatego, że im dane są bardziej dokładne, tym efektywniejsza jest konsultacja. Dane zaś muszą dotyczyć trzech podstawowych sfer feng shui, czyli NIEBA, ZIEMI i CZŁOWIEKA. Dane niebiańskie dotyczą wpływu Nieba na teren czy budynek, który badamy. Dane Ziemi to przede wszystkim kierunki geograficzne i klimatyczne, a dane Człowieka to jego data urodzenia, uznana za jedyną niezmienną wartość każdego z nas. Tylko wzięcie pod uwagę wszystkich trzech rodzajów danych pozwala na dokonanie kompletnej analizy badanego terenu czy obiektu Autor: Jacek Kryg  

Wykres urodzeniowy budynku. Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo Feng Shui

 Chcąc dokonać zmian feng shui, nie tylko w biurze, lecz także w każdej innej przestrzeni, trzeba odwołać się do określonych danych, które niejako umotywują nasze zmiany. Zmian nie można dokonywać w ciemno, tylko z powodu, że czuje się, że tak powinno być. Każda zmiana musi zostać uwiarygodniona założeniami tej czy innej techniki, czemu właśnie służy zebranie potrzebnych danych. Za najważniejsze w feng shui uznaje się dokonanie pomiaru skierowania i osadzenia budynku, w którym przyjdzie nam pracować. Nie ma znaczenia czy jest to budynek zajmowany tylko przez nas, czy też użytkowany przez kilka firm. Ustalenie, zwykle dokonywane przy pomocy kompasu geomantycznego Luo pan, skierowania i osadzenia budynku pozwala na opracowanie jego wykresu urodzeniowego, którego analiza pozwala na wprowadzenie właśnie tych, a nie innych zmian. Zatem u podstaw działań feng shui leży wykres urodzeniowy. Wykres urodzeniowy można stworzyć dla każdego człowieka, jak również dla każdego budynku. W przypadku człowieka za dane wyjściowe bierzemy rok, miesiąc i dzień i godzinę urodzenia, co się zaś tyczy budynku to danymi tymi są kierunki geograficzne skierowania i osadzenia jak również okres, w którym został on oddany do użytku. Już teraz widać, że można wpływać na wykres urodzeniowy każdej przestrzeni bądź to dobierając najlepsze dla niej skierowanie i osadzenie, bądź też oddając ją do użytku w najbardziej sprzyjającym okresie. Także dobór remediów feng shui do poszczególnych rejonów biura można oprzeć na jego wykresie urodzeniowym. Im jest on dokładniej zrobiony tym wprowadzone zmiany efektywniejsze i dłużej trwające. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że stworzenie wykresu urodzeniowego domu jest bardzo skomplikowane, tymczasem nie jest ono trudniejsze od wypełnienia prostego zadania matematycznego. Nie przypadkowo odwołuję się tutaj do matematyki, której domeną są liczby, gdyż ten dział feng shui, który zajmuje się przygotowanie wykresów urodzeniowych nazywa się numerologią. Warto więc tutaj zdefiniować czym jest numerologia. Jest to nauka o wpływie liczb na człowieka. Liczby te mogą pochodzić z najróżniejszych obszarów: z numerów telefonu, z daty urodzenia, z nazwiska czy adresu, W feng shui jednak liczby pochodzą z bardziej tajemniczego obszaru, a mianowicie z gwiazd, które goszczą w użytkowanej przez człowieka przestrzeni. A gwiazd mamy dziewięć, ponumerowanych od jeden do dziewięciu. Za korzystne uznaje się gwiazdy oznaczone numerami 1, 4, 6 i 8, za niekorzystne zaś gwiazdy 2, 5 i 7. Gwiazdy nr 3 i 9 czasami są dobre, a czasami złe, zależne jest to od co najmniej kilku okoliczności. Jednakże to nie pojedyncze gwiazdy decydują o korzystnym lub niekorzystnym wpływie danego pomieszczenia, lecz układ gwiazd, co znacznie komplikuje to zagadnienie. U podstaw tworzenia wykresu urodzeniowego biura leży przekonanie, że każdą przestrzeń można podzielić (w zgodzie z tzw. kwadratem magicznym) na dziewięć różnych sektorów. Sektorami tymi rządzą określone prawa, w każdym z sektorów goszczą gwiazdy czy to okresu dwudziestoletniego, rocznego czy tez miesięcznego. Jeżeli zatem nasze biuro znajduje się właśnie w tym, a nie innym rejonie, oznacza to, że pozostajemy pod wpływem tych gwiazd, które w tym rejonie goszczą. Oczywiście najlepiej byłoby, aby w naszym biurze panowały jedynie gwiazdy dobre. Ponieważ nie zdarza się to często warto jest posiąść wiedzę po tym, co trzeba zrobić by zneutralizować działanie gwiazd niekorzystnych. A może by udać się na urlop właśnie wtedy, gdy w naszym biurze zapanowały dwójka z piątką lub dwie dwójki? Możliwości wykorzystania tej wiedzy jest bardzo wiele. Nie sposób i bezcelowe jest tutaj dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób opracować wykres urodzeniowy biura. Niech tym zajmą się fachowcy. Dla nas ważne jest zrozumienie tego, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę, która zawarta jest w każdym poprawnie sporządzonym wykresie. Przede wszystkim nie powinno się wprowadzać żadnych zmian w biurze czy domu bez sięgnięcia do jego wykresu urodzeniowego. To właśnie on pozwoli nam bezpiecznie, bez ryzyka zastosować takie a nie inne remedium. Z wykresu urodzeniowego można także wyrokować o tym, jak długo danemu miejscu będzie sprzyjał los, czy też jak długo będzie prześladował go pech. Dzięki takiej analizie można kształtować strategię firmy. Autor: Jacek Kryg

Najbliższe otoczenie- Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Deweloperstwo Feng Shui

Historycznie rzecz ujmując feng shui zawsze polegało nie tyle na kreowaniu korzystnego miejsca na zamieszkiwanie czy na pracę, ile na wynajdywaniu najbardziej sprzyjającego otoczenia, na jakie można sobie było pozwolić w danym rejonie. Dokonywano tego według określonego wzoru zwanego Cztery Zwierzęta Kompasu. Owe cztery zwierzęta to Feniks, Smok, Żółw i Tygrys, które w terminologii feng shui zyskały miano Czerwonego Feniksa, Zielonego Smoka, Czarnego Żółwia i Białego Tygrysa. Upraszczając nieco można powiedzieć, że zwykle Czerwonym Feniksem jest front każdego budynku, Czarnym Żółwiem jego tył, Zielonym Smokiem jego prawa strona (patrząc na dom) a Białym Tygrysem jego strona lewa. Reguła Czterech Zwierząt głosi, iż Żółw powinien być wzgórzem wyraźnie górującym nad otoczeniem, Feniks powinien być terenem łagodnie opadającym, „na tyle obszernym by zmieściło się na nim dziesięć tysięcy koni, a w dole winna płynąć rzeka sterowna dla dużych łodzi”, Smok jak i Tygrys powinny się wznosić z tym, że Smok powinien przewyższać Tygrysa. Jak z tego wynika, za najlepsze miejsce dla postawienia dowolnego budynku uznaje się formację „fotela” z solidnym oparciem z tyłu i ramionami z boku co we współczesnych kategoriach odpowiada miejscu np. z wyższym budynkiem z tyłu, wolną przestrzenią z przodu i dwoma mniejszymi budynkami po obu stronach wybranego przez nas miejsca. Przy czym budynek z prawej strony powinien być wyższy od tego z lewej. Oczywiście mówimy tutaj o miejscu idealnym, o jakie trudno we współczesnych miastach a przecież budynki mieszkalne czy biurowe nie powstają z dala od miast. Niemniej jednak zachowanie choćby tylko kilku z pożądanych przez feng shui cech terenu wyraźnie poprawia jego korzystne oddziaływanie. Cechy te można także kształtować samemu, bo przecież nie jest trudno postawić np. budynek usługowy wobec budynku głównego w odpowiednim miejscu, czyli po jego stronie Zielonego Smoka. Warto by inwestorzy pamiętali także i o tym, kiedy poszukują najodpowiedniejszego miejsca na postawienie biurowca, w którym będzie się pracowało z przyjemnością i wydajnie. Znalezienie, według zasad Czterech Zwierząt Kompasu, odpowiedniego miejsca na postawienie budynku nie wyczerpuje zagadnienia najbliższego otoczenia biura. Według starożytnego feng shui na jakość feng shui otoczenia składa się niemalże wszystko, co występuje na danym terenie. Zawsze jest lepiej postawić pawilon w terenie urozmaiconym i pełnym zieleni, niż płaskim i niemalże stepowym. Jakość wegetacji na danym terenie świadczy bowiem o jego energii życia zwanej chi, a pofałdowana powierzchnia o drzemiących w ziemi korzystnych energiach. Trafne rozpoznanie jakości badanego terenu stanowi wielką umiejętność konsultanta feng shui i warta jest sowitej zapłaty. Trzeba bowiem tutaj wiedzieć, że według zasad feng shui ekonomia nie zawsze jest najlepszym doradcą, przynajmniej jeśli chodzi o dobór miejsca najkorzystniejszego na jakikolwiek rodzaj działalności. Bardzo często warto zapłacić więcej i znaleźć się w miejscu przyjaznym człowiekowi, aniżeli kupić ziemię okazyjnie i później cierpieć z powodu jej niekorzystnych wpływów lub sporym nakładem sił i środków owe negatywne wpływy neutralizować, jeżeli okaże się to możliwe. Feng shui jest terminem chińskim i oznacza odpowiednio wiatr i woda. Z tego zaś wynika, że bardzo wysoko w nauce tej ceni się wodę, jaka występuje w sąsiedztwie miejsca pracy. Jak twierdzą starożytni Chińczycy, dobre osadzenie domu, które uwzględnia sytuację wodną danego domu, może znacząco wpływać na osiągnięcia finansowe prowadzonego w tym miejscu biznesu. Z kolei doznania estetyczne nie są wartością wysoko cenioną przez feng shui, lecz także i z nimi trzeba się liczyć, gdy stawia się pawilon biurowy. Ponieważ w zieleni skrywa się wielka ilość energii chi, wprawdzie w jej wersji yin, lecz niezmiernie potrzebnej dla szczęśliwego życia, mistrzowie feng shui zalecają, żeby otoczenie kształtowane było właśnie dzięki niej. Nie chodzi tutaj o sprowadzenie jakiś tropikalnych roślin uznanych za sprzyjające np. w robieniu dużych pieniędzy, lecz roślin w ogóle, najlepiej typowych dla danego terenu, a uznanych za piękne i harmonijne. Teren bez roślin, stepowy, przesuszony nie nadaje się dla człowieka nie tylko ze względów estetycznych, lecz przede wszystkim ze względu na niekorzystne energie, jakie tam panują.  Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic

Narzędzia feng shui- Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Feng Shui

Feng shui jest prawdopodobnie najstarszą nauką, która kompleksowo zajmuje się wpływem na człowieka, jego dalszego i bliższego otoczenia. Jak każda nauka ma szeroko wykwalifikowaną kadrę, własną metodologię, oczywiście przedmiot swoich badań, a także specyficzne dla siebie narzędzia, bez których trudno jest mówić o właściwej ocenie feng shui otoczenia. Ażeby móc dalej wejść w świat feng shui jest wręcz konieczne, choćby pobieżne, zaznajomienie się z najważniejszymi narzędziami stosowanymi przez tę naukę. Ogólna ocena terenu, na którym znajduje się biuro, mieszkanie lub pawilon, jak również wyszukanie okolicznych zatrutych strzał może obyć się bez użycia tych narzędzi, jednakże próby urządzenia wnętrza każdej przestrzeni muszą być podejmowane z ich wykorzystaniem. Najważniejszym narzędziem konsultanta feng shui, zwanego po chińsku feng shui sien sheng, jest kompas geomantyczny Luo pan, który jest bardzo skomplikowanym urządzeniem. Zwykle składa się z 11 – 36 okręgów okalających prosty kompas magnetyczny. Na okręgach znajduje się wiele informacji dotyczących np. badanego biura, których analiza pozwala na wprowadzenie właściwych zmian. Oczywiście wszystkie oznaczenia Luo pan są w języku chińskim, już choćby z tego względu jest to narzędzie tajemnicze, dostępne nielicznym. Znawca feng shui potrafi jednak skorzystać ze zwykłego, żeglarskiego kompasu tylko, że wszystkie wiadomości zawarte na poszczególnych okręgach klasycznego kompasu musi mieć w głowie lub na podręcznych notatkach. W każdym razie konsultacja bez dokonania pomiarów kompasowych według Chińczyków nie jest w ogóle konsultacją feng shui, gdyż kierunki geograficzne i to, co się im przypisuje w zasadniczy sposób wpływają na jakość życia człowieka zarówno w jego domu jak i miejscu pracy. Drugim narzędziem jakim posługuje się specjalista feng shui jest linijka geomantyczna. W przeciwieństwie do kompasu jest to bardzo proste narzędzie przypominające zwykłą linijkę szkolną. Zasadnicza różnica pomiędzy wspomnianymi linijkami leży w przedstawionej na nich skali. Jak wiemy linijka szkolna uwzględnia skalę dziesiętną, podczas gdy linijka geomantyczna ma swoją własną skalę. Składa się z ośmiu lub dziesięciu (odpowiednio linijka do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych) odcinków którym przypisano określone znaczenie. Jak można się domyślić wyróżnia się znaczenia korzystne jak dobrobyt, rozum, inwestycje, szczęśliwe zdarzenia jak również i niekorzystne jak wypadki, straty, rozstania czy choroby. Użycie takiej linijki polega np. na ocenie czy wymiary interesującego nas biurka czy fotela mieszczą się w przedziałkach korzystnych czy nie. Niekorzystne wymiary czy to mebli czy jakichkolwiek konstrukcji architektonicznych może czasami decydować o powodzeniu czy niepowodzeniu analizowanego przedsięwzięcia. Warto tutaj warto wspomnieć, że dla miary tzw. zewnętrznej podstawową jednostką metryczną jest odcinek o długości około 5,4 cm., a dla miary tzw. wewnętrznej około 3,85 cm. Często dyrektorom zaleca się by siedzieli za „dyrektorskimi” biurkami, czyli by wymiary tego podstawowego mebla biurowego były korzystne. Następne narzędzia stosowane w feng shui nie są narzędziami w potocznym rozumieniu tego słowa. Bardziej są to konstrukty teoretyczne, których zastosowanie pozwala na zebranie dodatkowych danych wiążących się z analizowanym biurem czy mieszkaniem. Jednym z nich to tzw. wykres ba gua, ośmiu stref dowolnej przestrzeni. Chińczycy już dawno odkryli, że każdą przestrzeń można podzielić na dziewięć sektorów, na centrum i osiem rejonów zewnętrznych, odpowiadających ośmiu podstawowym kierunkom geograficznym: S, N, E, W, SE, SW, NE, NW, - tak jak jest to przedstawione na kompasie. Każdemu rejonowi przypisano wiele wartości, tak że brak któregoś z rejonów (np. gdy biuro ma niesymetryczny kształt) może oznaczać brak w przedsiębiorstwie któregoś ze znaczących czynników. Innym instrumentem feng shui, który wykorzystać można w biurze jest tzw. zasada oddziaływania Pięciu Żywiołów, która jest konstruktem najbardziej teoretycznym, lecz kto wie czy nie najważniejszym dla działań feng shui. Otóż zakłada się, że we wszechświecie działa pięć żywiołów: Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal i Woda. Żywioły te pozostają w określonych wzajemnych relacjach. I tak Drzewo tworzy Ogień, Ogień tworzy Ziemię, Ziemia tworzy Metal a Metal tworzy Wodę, Woda tworzy Drzewo stąd cykl ten nosi nazwę cyklu twórczego. Z drugiej jednak strony Drzewo niszczy Ziemię, Ziemia niszczy Wodę, Woda niszczy Ogień, Ogień niszczy Metal a Metal niszczy Drzewo, stąd cykl ten nazywa się cyklem niszczącym. Stosowanie tego narzędzia polega na tym, że wszelkie obiekty z naszego otoczenia klasyfikuje się według żywiołów, czyli, że przypisuje się je poszczególnym żywiołom, i dba o to, by występowały jedynie w cyklu twórczym nigdy zaś niszczącym.  Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic

Zatrute strzały. Autro: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Feng Shui

 Nie jest łatwo znaleźć idealne miejsce na zamieszkanie czy prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W tym zakresie feng shui stawia bardzo wysokie wymagania. W swoim podejściu do wyboru najlepszego miejsca na siedzibę firmy czy biura feng shui nie różni się od innych dziedzin, jakie wypracował człowiek by poprawić, ułatwić czy uprzyjemnić sobie życie. Podejście to można nazwać podejściem obronnym, gdyż polega ono na zadbaniu o to, by na nasze miejsce pracy nie oddziaływały jakiekolwiek czynniki. Tak jak przed wyjściem z domu zimą sprawdzamy, jaka jest temperatura i właśnie do niej dostosowujemy ubiór by się nie przeziębić, tak samo wybierając miejsce na postawienie dowolnego obiektu czy też wybierając najlepszy lokal na biuro sprawdzamy, czy zewnętrzne warunki są mu sprzyjające czy też nie. Zagrożenia jakie mogą płynąć z otoczenia na dom Chińczycy nazywają zatrutymi strzałami, co niesie z sobą określone znaczenie. Wszyscy boimy się zatrutych strzał, uznając je za śmiertelne zagrożenie dla naszego życia. Nie ma kultury, w ramach której ugodzenie zatrutą strzałą nie uznano by za śmiertelne lub przynajmniej fatalne. Po takim ciosie, jeśli się przeżyje, trudno jest dojść do siebie, trudno o normalność. Taka mocna i wyrazista symbolika każe nam i w feng shui odczuć podobne zagrożenie. Nie jest może ono tak ewidentne jak dosłowne trafienie strzałą, której grot nasączony jest trucizną, lecz jest tak samo niebezpieczne dla człowieka, biura, firmy, która działa w danym miejscu czy na danym terenie. Zagrożenie to może mieć bardzo groźne skutki od przejściowego stanu niemocy firmy do jej upadku, czyli śmierci. Czy zatem zatrute strzały rozpoznawane przez feng shui nie przypominają prawdziwych strzał wysyłanych przez wroga? Wielu mistrzów feng shui wprowadzając adeptów tej nauki w arkana swego przedmiotu każą im wyrobić sobie dodatkowy zmysł, nadzwyczajne widzenie wszystkiego, co wiąże się z zatrutymi strzałami. Zatrute strzały wcale nie muszą przypominać strzał wysyłanych prze łuki czy kusze. Zatrutą strzałą może być zarówno twór natury jak i obiekt stworzony rękoma człowieka. Można powiedzieć, że do tej kategorii należy wszystko to, co „grzeje” w naszym, czy naszego biura kierunku. Przypatrzmy się, co się dzieje z człowiekiem, do którego mówiąc celujemy palcem. Najpierw czuje się nieswojo, oblewa się rumieńcem, denerwuje się, wierci w końcu wybucha i wychodzi. Podobne doświadczenie można przeprowadzić także ze zwierzętami, najlepiej z psami, choć proszę uważać na narastającą w nich agresję. A „grzać” na człowieka i jego miejsce pracy może bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim wszelkie obiekty, które w jakikolwiek sposób są wycelowane w interesujący nas budynek. Mogą to być krawędzie dachów wyższych budynków, naroża sąsiednich domów czy dowolne konstrukcje wymierzone w naszym kierunku. To są najbardziej ewidentne strzały. Mniej oczywistymi są np. droga biegnąca bezpośrednio na dany budynek, słup czy wieża znajdujące się tuż obok, antena każdego rodzaju, rusztowania podtrzymujące reklamę lub szyld firmy, a nawet nasze własne, nieprawidłowe oznakowanie firmy. Zatrutą strzałą może też być wąska przestrzeń pomiędzy dwoma wieżowcami lub wysokimi budynkami, zwana przez nas prześwitem, a przez Chińczyków pękniętymi niebiosami. Fizycznych zatrutych strzał może być bardzo wiele, co najmniej tyle ile pomysłów człowieka, dlatego też trudno jest je wymienić, łatwiej jest wyczulić się na nie. W feng shui wyróżnia się także zatrute strzały o innym charakterze, bardziej związanym z symboliką niż ze światem materii. Do tego rodzaju zagrożeń należą wszystkie twory natury, które przypominają coś niedobrego np. góra wyglądająca jak tygrys szykujący się do skoku czy szczur zjadający zapasy człowieka. Do tej kategorii należą także „nieprzyjazne”, przynajmniej energetycznie, instytucje jak zakład pogrzebowy, świątynie wszelkich wyznań, posterunki policji, stacje transformatorowe, cmentarze, kasyna gry, szpitale, koszary czy w ogóle wszystko to, co kojarzy się z przemocą, walką, utratą zdrowia, pieniędzy itd. Jak z tego widać wyszukiwanie zatrutych strzał może mieć indywidualny charakter i zależeć od tego, czego się boimy, co niesie nam nieprzyjemne skojarzenia. A skojarzenia mogą zmieniać się w czasie. Kiedyś, kiedy ekologia nie była koniecznością, duży komin fabryczny nie kojarzył się z zatruciem środowiska tylko z pomnażaniem dobrobytu. Dzisiaj już nikt tak nie pomyśli. Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic

Najlepsze miejsce na szczęśliwy dom, czyli feng shui dla inwestorów. Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo Feng Shui

W pewnych miejscach czujemy się znakomicie, w innych jesteśmy rozdrażnieni, trudno nam się skoncentrować, a nawet chorujemy. Nie zawsze można określić racjonalne przyczyny takiego stanu rzeczy. Czasem wystarczy zawierzyć swojej intuicji. Feng shui pomaga nazwać to, co ledwo przeczuwamy. Dlatego ta stara chińska sztuka robi dziś w najbardziej cywilizowanych krajach zawrotną karierę. Nie można mieszkać gdziekolwiek i w czymkolwiek. „Dach nad głową” niezbędny jest dla zdrowia, aby ochronić nas zarówno przed szkodliwym wpływem kosmosu jak i bezpośredniego otoczenia. Istnieją nawet dowody na to, że schronienie przynajmniej na noc, jest niezbędne dla zdrowia człowieka. Sztuka feng shui pełna jest szczegółowych danych, co do tego jak mieszkać szczęśliwie. Jedną z najważniejszych zasad jest postawienie budynku, osiedla czy pawilonu w zgodzie z Czerwonym Feniksem (przód obiektu), Czarnym Żółwiem (tył obiektu), Zielonym Smokiem (prawa strona obiektu patrząc na niego z przed frontu) i Białym Tygrysem (lewa strona obiektu). To one decydują o ukształtowaniu terenu wokół domu. To one określają zasadę zagospodarowania najbliższego otoczenia. Generalnie rzecz ujmując przód powinien być terenem otwartym, tył wysokim, dającym wsparcie, lewa, podobnie jak i prawa, lecz nie aż tak znacząco. Z tego zaś wynika, że dla feng shui teren pofałdowany jest lepszy aniżeli płaski. Istnieją także inne reguły, które znajdują zastosowanie przy aranżowaniu terenu pod dom i wokół niego. Przede wszystkim powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, na jakim terenie nie wolno budować domu, biura czy jakiegokolwiek innego budynku. Otóż według feng shui trzeba unikać miejsc, gdzie kiedyś znajdowały się: szpital, cmentarz, zakład pogrzebowy, posterunek policji, koszary wojskowe, rzeźnia, świątynia czy spalony dom. Wszystkie te miejsca „skażono” niekorzystnymi energiami i aby je zneutralizować, trzeba wymienić warstwę ziemi, co najmniej metrowej grubości, gdyż właśnie w niej zgromadzone jest negatywne promieniowanie. Nie jest też bez znaczenia, jakiego kształtu budynek zamierzamy postawić. Generalna zasada, jaka w tym zakresie obowiązuje głosi, że kształty domów, pokoi i mebli powinny być zgodne z naturą. A w naturze nie występuje przecież kwadrat, trójkąt, czy jakakolwiek inna „kanciastość”. Idealnymi są: koło, kształt kropli, owal. Oczywiście projektując dom nie można ograniczać się tylko do tych najkorzystniejszych kształtów. Trzeba być rozsądnym, co oznacza, że należy zmierzać ku owalowi, ku wewnętrznemu ładowi, który jest właśnie dążeniem ku kształtom łagodnym, opływowym, z pewnością zaś nie ku ostrym - będącymi wyrazem i źródłem agresji. W feng shui uważa się, że domy o ostrych kształtach trójkąta lub liter: L, U i H mają promieniowanie nieodpowiednie dla człowieka. Gdy jednak zdarzy się, że ktoś wejdzie w posiadanie tego rodzaju budynku, wówczas dzięki rozbudowie, aranżacji przestrzeni zewnętrznej, a także wnętrza domu musi zrobić wszystko, by tym kształtom nadać harmonię. Zaprojektowanie kształtnego domu to jeden z etapów pracy. Poprzedza go zazwyczaj wybór działki, na której będzie się znajdował. Na posesjach o regularnych kształtach usytuowanie domu nie odgrywa tak zasadniczej roli, jak w przypadku działki nieregularnej. Na działkach regularnych najlepiej po prostu stawiać domy w tylnej części lub na środku. Na nieregularnych wszelkie czynności mające poprawić feng shui powinny zmierzać do tego, by oko człowieka, a dzięki niemu cała jego psychika, odbierały działkę - już wraz z wybudowanym domem - jako formę symetryczną, zmierzającą ku okręgowi. Można także, jeśli nie znajdzie się lepszego rozwiązania dla działki, tak ją wydzielić, by wrażenie owalu górowało nad postrzeganiem innych kształtów. Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic

Czym jest feng shui?- Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Feng Shui

Feng shui (czytaj fung szui) jest starochińską nauką, a zarazem i sztuką, dbania o własne otoczenie tak, by żyło się w nim dostatniej, zdrowiej i szczęśliwiej. Jest nauką, gdyż wypracowała sobie własną metodykę badań i zbierania danych, gdyż posługuje się specyficznymi narzędziami oraz ponieważ dorobiła się wyspecjalizowanej kadry. Sztuką jest zaś dlatego, że na podstawie wcześniej zebranych danych można w jej ramach dokonać wielu, czasami znacznie różniących się realizacji, które zależne są od inwencji twórczej projektanta lub wykonawcy.

Według Chińczyków, każdy obiekt użytkowany przez człowieka ma swoje feng shui z tym tylko, że jeden dobre, a inny złe. Obiekty z lepszym feng shui bardziej sprzyjają człowiekowi niż budynki, w których feng shui pozostawia wiele do życzenia. By można było profesjonalnie dbać o dobre feng shui postarano się o regularne kształcenie szeroko rozumianych fachowców, których zadaniem było, jest i najprawdopodobniej nadal będzie, poprawienie owego, bliżej jeszcze nieokreślonego feng shui. Słowa stanowiące nazwę tego intrygującego systemu oznaczają odpowiednio wiatr i wodę. Bez tych dwóch wartości nie może być mowy nie tylko o życiu szczęśliwym i dostatnim, lecz o życiu w ogóle. Efekty stosowania feng shui, mimo że zwykle opisywane są terminami ogólnymi, mimo że nie często odczuwane są natychmiast, warte są starania się, a nawet walki o nie. Komu bowiem nie zależy na nawet ogólnie rozumianych: zachowaniu lub poprawie zdrowia, dostatnim życiu, życiu bez nadmiaru stresów i kłopotów, na właściwych relacjach międzyludzkich, na cieszeniu się radością życia, na zwiększeniu efektywności pracy czy na wspomożeniu indywidualnej i grupowej kreatywności? W krajach cywilizacji Zachodu rozpoczynając budowę domu zwykle wzywa się geodetę, specjalistę budowlanego lub architekta, tymczasem w Chinach konsultanta feng shui zwanego feng shui hsiensheng, który posługując się kompasem luo pan oraz innymi narzędziami, który działając w zgodzie ze znanymi mu zasadami, przede wszystkim wybierze najodpowiedniejsze miejsce na postawienie szczęśliwego domu. Szczęśliwego domu nie dla kogoś abstrakcyjnego, lecz dla danej rodziny. Aby było to możliwe przywołany specjalista zwykle prosi o podanie mu dokładnych dat urodzenia wszystkich przyszłych domowników lub pracowników biura. Często zbiera też informacji o poprzednich właścicielach gruntu lub budynku, o ich powodzeniu, zamożności, szczęściu i innych ważnych okolicznościach., które mogą być świadectwem jakości życia w danej przestrzeni. Jak wierzą zwolennicy feng shui, służyć lub szkodzić człowiekowi może niemalże wszystko. Może to być okolica, w której przyszło komuś zamieszkać, a może sam budynek, w którym przebywa kilkanaście godzin dziennie. Może to być rozmieszczenie pokoi, samo wejście do budynku lub poszczególnych pomieszczeń, a nawet kształty lub kolory tego wszystkiego, co go otacza. Mogą to być zdarzenia zarówno widzialne jak i te, niedostępne ludzkiej percepcji. Zatem feng shui odnosi się nie tylko do architektury zewnętrznej i wewnętrznej, lecz dotyczy także psychologii szczęścia zwykłego człowieka, który czy tego chce, czy nie, musi żyć pod dachem, oraz który, często bezwiednie wchodzi w relacje z najróżniejszymi przedmiotami, kształtami, kolorami, fakturami i co tam jeszcze wymyślimy. Kiedyś znawcami feng shui byli taoistyczni kapłani, później geomanci i wróże, a obecnie, osoby, którzy swą szczególną wiedzę zdobywali pod okiem wytrawnego mistrza. Według praktyków nie trzeba być architektem by z powodzeniem stosować zasady feng shui, jednakże przedstawiciele tego zawodu bardziej niż innych są predysponowani do bycia poważanym, a przede wszystkim skutecznym feng shui hsiensheng. Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic