UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl
Viewing posts categorised under: Radiestezja

Radiestezyjna lokalizacja domu gwarancją zdrowia jego mieszkańców

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Radiestezja

Zanim zbudujesz dom poproś (wezwij) radiestetę, aby przeprowadził radiestezyjne badanie terenu pod budowę. Niewłaściwa lokalizacja budowy może być tragedią dla całej rodziny. Badania naukowe i praktyka radiestezyjna jednoznacznie potwierdzają, że spanie na tzw. strefach geopatycznych jest szkodliwe dla zdrowia.

Strefy geopatyczne obejmują: promieniowanie wód podziemnych tzw. żył wodnych i zbiorników wody podziemnej, przewarstwienia geologiczne – niejednorodność gruntu, pustki geologiczne, złoża minerałów, siatkę szwajcarską, drogi astralne ... Przed budową domu koniecznie należy wskazać miejsca szkodliwego promieniowania stref geopatycznych, a szczególnie tzw. żył wodnych – cieków wodnych, których promieniowanie jest bardzo szkodliwe dla organizmów żywych, szczególnie w rejonie krzyżowania się żył na różnych poziomach. W oparciu o mapę radiestezyjną projektant może tak zlokalizować obiekt, aby szkodliwe miejsca nie występowały w miejscach snu, wypoczynku i pracy lub w drugiej kolejności może zalecić zastosowanie materiałów neutralizujących lub ograniczających w/w szkodliwe promieniowanie. W budynkach źle zlokalizowanych w zakresie stref geopatycznych jednym rozwiązaniem jest instalacja tzw. odpromienników radiestezyjnych. Do typowych objawów występujących u ludzi śpiących na tzw. żyłach wodnych należą: złe samopoczucie, przyspieszony rytm serca, trudności w zasypianiu, bezsenność, po przebudzeniu zmęczenie poranne, bóle głowy, a także nasilające się dolegliwości reumatyczne, trawienne, dróg oddechowych, stany zapalne, choroby serca i kręgosłupa w zależności od indywidualnej wrażliwości.

Jakie zjawiska fizyczne występują nad ciekiem wodnym (żyłą wodną)?

Nad ciekami wodnymi gromadzą się trzy rodzaje energii: fale elektromagnetyczne, akustyczne oraz fale Alfvena. Prof. Z. Królicki w książce „Radiestezja stosowana” wyjaśnia, że natężenie i częstotliwość promieniowania cieku podziemnego zależą od wielu czynników, między innymi od wielkości natężenia pola geomagnetycznego czyli dynamiki wód podziemnych, związanej bezpośrednio z turbulizacją przepływu, ruchem warstw wody oraz ruchem poszczególnych cząstek; zależą od tarcia wody w miejscu przepływu, chemizmu wody i zawartości domieszek mineralnych. Badania wykazały, że energia akustyczna w zakresie infradźwięków jest bardzo wysoka i właśnie z nią przede wszystkim wiąże się destrukcyjny charakter oddziaływania na strefy leżące nad ciekami podziemnymi. Wyjątkowo solne szkodliwe oddziaływania odnotowano w tych miejscach, pod którymi występują cieki wodne na kilku poziomach, zwłaszcza w przypadku ich krzyżowania się. Liczne badania i obserwacje upoważniają do twierdzenia, że największa zachorowalność na choroby nowotworowe występuje u osób przebywających (głównie śpiących) na skrzyżowaniach żył wodnych. Wielu znanych uczonych m.in. prof. med. Julian Aleksandrowicz twierdził, że każdy z nad kilkadziesiąt razy w życiu przechodzi coś co potocznie można by nazwać „infekcją nowotworową”, ale aby choroba mogła się rozwinąć muszą zaistnieć pewne warunki jak np. osłabienie mechanizmu immunologicznego oraz zdolności samoregulacyjnych. Sprzyja temu długotrwałe przebywanie w miejscu promieniowania geopatycznego, którego negatywny wpływ na zdrowie omówiono w wielu publikacjach. Niezależnie czy chodzi o raka, czy o inne zaburzenia patologiczne, jeśli przyczyną choroby jest dom, wystarczy wyleczyć dom, aby tym samym wyleczyć jego mieszkańca.   Autor: Marek Gułajski

Wpływ stref geopatycznych na organizmy ludzi i zwierząt.

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce Deweloperstwo Radiestezja

Spośród znanych w radiestezji rozmaitych promieniowań, najsilniej na organizmy żywe działa promieniowanie wód płynących pod ziemią tzw. żył wodnych. Spanie oraz długotrwałe przebywanie w wyżej wymienionych miejscach jest niezdrowe dla większości ludzi i zwierząt o czym świadczą wyniki badań naukowych o obserwacje radiestetów.

Długotrwałe przebywanie w rejonie oddziaływania promieniowania żył wodnych osłania siły obronne organizmu i czyni go podatnym na wiele chorób. Poza wcześniej wymienionym promieniowaniem szkodliwie na organizm człowieka wpływa m.in. promieniowanie zlokalizowanych w głębi ziemi niektórych złóż, a także promieniowanie „siatki szwajcarskiej”. Te inne promieniowania wykrywają uzdolnieni radiesteci. Najgorszym miejscem do snu, wypoczynku i pracy jest miejsce skrzyżowanie się dwóch lub więcej żył wodnych z dodatkowo nakładającym się skrzyżowaniem tzw. siatki szwajcarskiej.

Objawy występujące u ludzi śpiących w rejonie stref geopatycznych (głównie żył wodnych)

  1. Przyspieszony rytm serca oraz trudności w zasypianiu

  2. Bezsenność i bóle głowy – często po przebudzeniu

  3. Zmęczenie poranne

  4. Nasilające się dolegliwości reumatyczne, układu trawiennego, górnych dróg oddechowych, stany zapalne, choroby serca i kręgosłupa

UWAGA! Nadmienić należy, że nie wszystkie osoby przebywające nad ciekami wodnymi źle śpią. Nie oznacza to jednak, że rodzaj tego promieniowania jest dla ich zdrowia obojętny.

PODSUMOWANIE

Liczne badania i obserwacje upoważniają do twierdzenia, że największa zachorowalność na choroby nowotworowe występuje u osób przebywających (głównie śpiących w strefach geopatycznych. Wielu znanych uczonych m.in. prof. med. Julian Aleksandrowicz twierdził, że każdy z nas kilkadziesiąt razy w życiu przechodzi coś co potocznie można by nazwać „infekcją nowotworową”, ale aby choroba mogła się rozwinąć muszą zaistnieć pewne warunki jak np. osłabienie mechanizmu immunologicznego oraz zdolności samoregulacyjnych. Sprzyja temu długotrwałe przebywanie w miejscu promieniowania geopatycznego, którego negatywny wpływ omówiono w wielu publikacjach.

Autor:

Marek Gułajski

Radiestezja w trosce o zdrowie ludzi i zwierząt.

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce Deweloperstwo Radiestezja

Radiestezja jest dziedzina wiedzy i umiejętności (zdolności), w której osoby o szczególnych predyspozycjach, osobistej wrażliwości potrafią za pomocą własnego organizmu czuć i postrzegać różnego rodzaju promieniowanie. Radiesteci w tym celu wykorzystują dla ułatwienia pracy różne przyrządy jak np. różdżki i wahadła, stosując je jako indykatory (wskaźniki), ale osoby o szczególnej wrażliwości często rezygnują z tych przyrządów.

Pojęcie radiestezja sformułował w 1930 roku francuski radiesteta – ksiądz Bouly (łącząc dwa słowa, z łac. radius – promień i grec. aisthesis – czucie). Od pewnego czasu dziedzina radiestezji nazywa się „biolokacją inżynieryjną”, uprawiających ją naukowców i praktyków określa się „biolokatorami”.

Co należy rozumieć pod pojęciem szkodliwego promieniowania stref geopatycznych, które m.in. lokalizują radiesteci?

Lokalizacja stref geopatycznych ma szczególne znaczenie przy lokalizacji budynków mieszkalnych, a także hodowlanych ze względu na szkodliwe oddziaływanie ich na organizmy żywe – na stan ich zdrowia.

Strefy geopatyczne obejmująą wody podziemne tzw. żyły wodne i zbiorniki wody podziemnej, przewarstwienia geologiczne – niejednorodność gruntu, pustki geologiczne, złoża minerałów, siatkę geobiologiczną ...

Przed budową domu koniecznie należy wskazać miejsca szkodliwego promieniowania stref geopatycznych, a szczególnie tzw. żył wodnych – cieków wodnych, których promieniowanie jest bardzo szkodliwe dla organizmów żywych. Projektant wówczas może tak zlokalizować obiekt, a by szkodliwe miejsca nie występowały w miejscach snu, wypoczynku czy pracy lub w drugiej kolejność zalecić zastosowanie materiałów neutralizujących lub ograniczających szkodliwe promieniowanie.

Jakie zjawiska fizyczne występują nad ciekiem wodnym (żyłą wodną)?

Nad ciekami wodnymi gromadzą się trzy rodzaje energii: fale elektromagnetyczne, fale akustyczne oraz fale Alfvena. Prof. Z. Królicki w książce „Radiestezja stosowana” wyjaśnia, że natężenie i częstotliwość promieniowania cieku podziemnego zależą od wielu czynników, między innymi od wielkości natężenia pola geomagnetycznego czyli dynamiki wód podziemnych związanej bezpośrednio z turbulizacją przepływu, ruchem warstw wody oraz ruchem poszczególnych cząstek: zależą od tarcia wody w miejscu przepływu, chemizmu wody i zawartości domieszek mineralnych. Badania wykazały, że energia akustyczna w zakresie infradźwięków jest bardzo wysoka i właśnie z nią przede wszystkim wiąże się destrukcyjny charakter oddziaływania na strefy leżące nad ciekami podziemnymi. Wyjątkowo silnie szkodliwe oddziaływania odnotowano w tych miejscach, pod którymi występują cieki wodne na kilku poziomach, zwłaszcza w przypadku ich krzyżowania się.

Promieniowanie cieków wodnych jest generalnie szkodliwe dla materii ożywionej, a jego destrukcyjny charakter należy od indywidualnych cech osobniczych, Działa ono także destrukcyjnie na materię nieożywioną. 

Autor: 

Marek Gułajski