UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Czym jest feng shui?- Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Feng Shui

Feng shui (czytaj fung szui) jest starochińską nauką, a zarazem i sztuką, dbania o własne otoczenie tak, by żyło się w nim dostatniej, zdrowiej i szczęśliwiej. Jest nauką, gdyż wypracowała sobie własną metodykę badań i zbierania danych, gdyż posługuje się specyficznymi narzędziami oraz ponieważ dorobiła się wyspecjalizowanej kadry. Sztuką jest zaś dlatego, że na podstawie wcześniej zebranych danych można w jej ramach dokonać wielu, czasami znacznie różniących się realizacji, które zależne są od inwencji twórczej projektanta lub wykonawcy.

Według Chińczyków, każdy obiekt użytkowany przez człowieka ma swoje feng shui z tym tylko, że jeden dobre, a inny złe. Obiekty z lepszym feng shui bardziej sprzyjają człowiekowi niż budynki, w których feng shui pozostawia wiele do życzenia. By można było profesjonalnie dbać o dobre feng shui postarano się o regularne kształcenie szeroko rozumianych fachowców, których zadaniem było, jest i najprawdopodobniej nadal będzie, poprawienie owego, bliżej jeszcze nieokreślonego feng shui.

Słowa stanowiące nazwę tego intrygującego systemu oznaczają odpowiednio wiatr i wodę. Bez tych dwóch wartości nie może być mowy nie tylko o życiu szczęśliwym i dostatnim, lecz o życiu w ogóle. Efekty stosowania feng shui, mimo że zwykle opisywane są terminami ogólnymi, mimo że nie często odczuwane są natychmiast, warte są starania się, a nawet walki o nie. Komu bowiem nie zależy na nawet ogólnie rozumianych: zachowaniu lub poprawie zdrowia, dostatnim życiu, życiu bez nadmiaru stresów i kłopotów, na właściwych relacjach międzyludzkich, na cieszeniu się radością życia, na zwiększeniu efektywności pracy czy na wspomożeniu indywidualnej i grupowej kreatywności?

W krajach cywilizacji Zachodu rozpoczynając budowę domu zwykle wzywa się geodetę, specjalistę budowlanego lub architekta, tymczasem w Chinach konsultanta feng shui zwanego feng shui hsiensheng, który posługując się kompasem luo pan oraz innymi narzędziami, który działając w zgodzie ze znanymi mu zasadami, przede wszystkim wybierze najodpowiedniejsze miejsce na postawienie szczęśliwego domu. Szczęśliwego domu nie dla kogoś abstrakcyjnego, lecz dla danej rodziny. Aby było to możliwe przywołany specjalista zwykle prosi o podanie mu dokładnych dat urodzenia wszystkich przyszłych domowników lub pracowników biura. Często zbiera też informacji o poprzednich właścicielach gruntu lub budynku, o ich powodzeniu, zamożności, szczęściu i innych ważnych okolicznościach., które mogą być świadectwem jakości życia w danej przestrzeni.

Jak wierzą zwolennicy feng shui, służyć lub szkodzić człowiekowi może niemalże wszystko. Może to być okolica, w której przyszło komuś zamieszkać, a może sam budynek, w którym przebywa kilkanaście godzin dziennie. Może to być rozmieszczenie pokoi, samo wejście do budynku lub poszczególnych pomieszczeń, a nawet kształty lub kolory tego wszystkiego, co go otacza. Mogą to być zdarzenia zarówno widzialne jak i te, niedostępne ludzkiej percepcji. Zatem feng shui odnosi się nie tylko do architektury zewnętrznej i wewnętrznej, lecz dotyczy także psychologii szczęścia zwykłego człowieka, który czy tego chce, czy nie, musi żyć pod dachem, oraz który, często bezwiednie wchodzi w relacje z najróżniejszymi przedmiotami, kształtami, kolorami, fakturami i co tam jeszcze wymyślimy. Kiedyś znawcami feng shui byli taoistyczni kapłani, później geomanci i wróże, a obecnie, osoby, którzy swą szczególną wiedzę zdobywali pod okiem wytrawnego mistrza. Według praktyków nie trzeba być architektem by z powodzeniem stosować zasady feng shui, jednakże przedstawiciele tego zawodu bardziej niż innych są predysponowani do bycia poważanym, a przede wszystkim skutecznym feng shui hsiensheng.

Autor:

Jacek Kryg

Szkoła Bez Granic

Tags: , ,

Comments are closed.