UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Narzędzia feng shui- Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Feng Shui

Feng shui jest prawdopodobnie najstarszą nauką, która kompleksowo zajmuje się wpływem na człowieka, jego dalszego i bliższego otoczenia. Jak każda nauka ma szeroko wykwalifikowaną kadrę, własną metodologię, oczywiście przedmiot swoich badań, a także specyficzne dla siebie narzędzia, bez których trudno jest mówić o właściwej ocenie feng shui otoczenia. Ażeby móc dalej wejść w świat feng shui jest wręcz konieczne, choćby pobieżne, zaznajomienie się z najważniejszymi narzędziami stosowanymi przez tę naukę. Ogólna ocena terenu, na którym znajduje się biuro, mieszkanie lub pawilon, jak również wyszukanie okolicznych zatrutych strzał może obyć się bez użycia tych narzędzi, jednakże próby urządzenia wnętrza każdej przestrzeni muszą być podejmowane z ich wykorzystaniem.

Najważniejszym narzędziem konsultanta feng shui, zwanego po chińsku feng shui sien sheng, jest kompas geomantyczny Luo pan, który jest bardzo skomplikowanym urządzeniem. Zwykle składa się z 11 – 36 okręgów okalających prosty kompas magnetyczny. Na okręgach znajduje się wiele informacji dotyczących np. badanego biura, których analiza pozwala na wprowadzenie właściwych zmian. Oczywiście wszystkie oznaczenia Luo pan są w języku chińskim, już choćby z tego względu jest to narzędzie tajemnicze, dostępne nielicznym. Znawca feng shui potrafi jednak skorzystać ze zwykłego, żeglarskiego kompasu tylko, że wszystkie wiadomości zawarte na poszczególnych okręgach klasycznego kompasu musi mieć w głowie lub na podręcznych notatkach. W każdym razie konsultacja bez dokonania pomiarów kompasowych według Chińczyków nie jest w ogóle konsultacją feng shui, gdyż kierunki geograficzne i to, co się im przypisuje w zasadniczy sposób wpływają na jakość życia człowieka zarówno w jego domu jak i miejscu pracy.

Drugim narzędziem jakim posługuje się specjalista feng shui jest linijka geomantyczna. W przeciwieństwie do kompasu jest to bardzo proste narzędzie przypominające zwykłą linijkę szkolną. Zasadnicza różnica pomiędzy wspomnianymi linijkami leży w przedstawionej na nich skali. Jak wiemy linijka szkolna uwzględnia skalę dziesiętną, podczas gdy linijka geomantyczna ma swoją własną skalę. Składa się z ośmiu lub dziesięciu (odpowiednio linijka do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych) odcinków którym przypisano określone znaczenie. Jak można się domyślić wyróżnia się znaczenia korzystne jak dobrobyt, rozum, inwestycje, szczęśliwe zdarzenia jak również i niekorzystne jak wypadki, straty, rozstania czy choroby. Użycie takiej linijki polega np. na ocenie czy wymiary interesującego nas biurka czy fotela mieszczą się w przedziałkach korzystnych czy nie. Niekorzystne wymiary czy to mebli czy jakichkolwiek konstrukcji architektonicznych może czasami decydować o powodzeniu czy niepowodzeniu analizowanego przedsięwzięcia. Warto tutaj warto wspomnieć, że dla miary tzw. zewnętrznej podstawową jednostką metryczną jest odcinek o długości około 5,4 cm., a dla miary tzw. wewnętrznej około 3,85 cm. Często dyrektorom zaleca się by siedzieli za „dyrektorskimi” biurkami, czyli by wymiary tego podstawowego mebla biurowego były korzystne.

Następne narzędzia stosowane w feng shui nie są narzędziami w potocznym rozumieniu tego słowa. Bardziej są to konstrukty teoretyczne, których zastosowanie pozwala na zebranie dodatkowych danych wiążących się z analizowanym biurem czy mieszkaniem.

Jednym z nich to tzw. wykres ba gua, ośmiu stref dowolnej przestrzeni. Chińczycy już dawno odkryli, że każdą przestrzeń można podzielić na dziewięć sektorów, na centrum i osiem rejonów zewnętrznych, odpowiadających ośmiu podstawowym kierunkom geograficznym: S, N, E, W, SE, SW, NE, NW, – tak jak jest to przedstawione na kompasie. Każdemu rejonowi przypisano wiele wartości, tak że brak któregoś z rejonów (np. gdy biuro ma niesymetryczny kształt) może oznaczać brak w przedsiębiorstwie któregoś ze znaczących czynników. Innym instrumentem feng shui, który wykorzystać można w biurze jest tzw. zasada oddziaływania Pięciu Żywiołów, która jest konstruktem najbardziej teoretycznym, lecz kto wie czy nie najważniejszym dla działań feng shui. Otóż zakłada się, że we wszechświecie działa pięć żywiołów: Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal i Woda. Żywioły te pozostają w określonych wzajemnych relacjach. I tak Drzewo tworzy Ogień, Ogień tworzy Ziemię, Ziemia tworzy Metal a Metal tworzy Wodę, Woda tworzy Drzewo stąd cykl ten nosi nazwę cyklu twórczego. Z drugiej jednak strony Drzewo niszczy Ziemię, Ziemia niszczy Wodę, Woda niszczy Ogień, Ogień niszczy Metal a Metal niszczy Drzewo, stąd cykl ten nazywa się cyklem niszczącym. Stosowanie tego narzędzia polega na tym, że wszelkie obiekty z naszego otoczenia klasyfikuje się według żywiołów, czyli, że przypisuje się je poszczególnym żywiołom, i dba o to, by występowały jedynie w cyklu twórczym nigdy zaś niszczącym. 

Autor:

Jacek Kryg

Szkoła Bez Granic

Comments are closed.