UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

O Feng Shui inaczej. Autro: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Feng Shui

U podstaw wszelkich nauk i sztuk powstałych na terenie szeroko rozumianych Chin leży zaledwie kilka podstawowych koncepcji teoretycznych, jak np. te o istnieniu tao, yin-yang, pięciu żywiołów, ośmiu ba-gua czy energii qi (chi). Koncepcje te nie tylko są wspólne czasami bardzo odmiennym dziedzinom, lecz także znacząco oddziaływały i nadal oddziałują na inne obszary kulturowe tworząc mega obszar pozostający pod wpływem kraju zwanego kiedyś Krajem Środka. Pisząc zatem o dowolnej dziedzinie dotyczącej Chin, poruszamy temat znacznie wykraczający poza obszary wyznaczone na politycznej mapie świata.

Początki feng shui sięgają dalekiej starożytności, co niestety nie ułatwia badań nad interesującą ją problematyką, gdyż ilość i jakość interpretacji narosłych na przestrzeni około pięciu tysięcy lat jest nie do opanowania, a przede wszystkim trudno jest oddzielić prostą prawdę od swobodnych wariacji na ten czy inny temat. Jeżeli zaś do tego dodamy, że nauka ta, niemalże od samego początku była skrywana, i to w najróżniejszy sposób, między innymi za nieprawdziwymi koncepcjami stworzonymi po to, żeby oszukać, wówczas trud poruszania się po obszarze wyznaczonym przez chińskie feng shui może wielu zniechęcić.

Już w odniesieniu do samej nazwy feng shui istnieją pewne nieporozumienia. Zwykle mówi się o wietrze i wodzie, tymczasem stare teksty skłaniają się ku interpretacji, że feng oznacza kierunek, a shui woda. Zatem chińska nauka o ziemi nosi nazwę kierunek (ewentualnie kierunki) wody, czyli jej przepływów lub jej obecności względem domostw i nie tylko domostw. Właśnie nazwa tej oryginalnie chińskiej nauki każe umieścić ją w grupie najróżniejszych nauk i sztuk podobnych lub pokrewnych radiestezji.

Drugą ważną cechą feng shui, o której rzadko się wspomina, jest fakt, że system ten powstał przede wszystkim po to, by zgodnie z zasadami pochować zmarłych przodków, a dopiero później znalazł zastosowanie przy zakładaniu miast i organizowaniu domostw. Wersja cmentarna feng shui nosi nazwę domeny yin, a wersja „dla żywych” domeny yang. Zatem u podstaw klasycznego rozumienia feng shui leży wiara w to, że ludzieżyjący w danym momencie historycznym stanowią pewną kontynuację „rodzinnej” energii, której jakość zależy nie tylko od chwili obecnej, lecz także od przeszłości, zarówno bliższej, jak i dalszej. Stąd właśnie wziął się w Chinach kult przodków, oczywiście przodków rodzaju męskiego, oraz wiara we wpływ teraźniejszości na kolejne, czasami nawet odległe generacje.

Feng shui nigdy nie było i nadal nie jest nauką spekulacyjną, lecz jak wszystkie nauki przyrodnicze, opiera się na obserwacji przyrody, czy też bliższego i dalszego otoczenia człowieka. Odszukać w niej można typowe podejście taoistyczne, w którym jedynym sposobem weryfikacji twierdzeń jest odszukanie ich manifestacji w naturze, czyli codziennym życiu, bo i ono należy do natury. Zatem już teraz należy mocno podkreślić, że autentyczne chińskie feng shui nie zależy od intuicji, zdolności magicznych, czy jakichkolwiek innych paranormalnych, nie dających się zweryfikować innym ekspertom w tej dziedzinie.

Feng shui, jak każda szanująca się nauka, ma swoje założenia wyjściowe, charakterystyczne dla niej narzędzia badawcze, kadrę naukową, a nawet światowe organizacje. Do podstawowych narzędzi feng shui należy kompas luo pan, który nazwać można starożytnym komputerem dostarczającym najróżniejszych informacji związanych z badanym miejscem, bez względu na to, czy miejsce to będzie przewidziane dla budowy grobowca, miasta, pawilony czy budynku jedno lub wielorodzinnego. Feng shui starsze jest niż znany nam i szeroko wykorzystywany kompas, lecz od momentu wejścia luopan do arsenału jej zdobyczy nie może być mowy o rzetelnej, całościowej, a przede wszystkim prawdziwej analizie przestrzeni bez jego wykorzystania.

Zbieranie danych feng shui, jak zbieranie danych w każdej dziedzinie, z diagnostyką medyczną włącznie, jest prawdziwym wyzwaniem. Przede wszystkim dlatego, że im dane są bardziej dokładne, tym efektywniejsza jest konsultacja. Dane zaś muszą dotyczyć trzech podstawowych sfer feng shui, czyli NIEBA, ZIEMI i CZŁOWIEKA. Dane niebiańskie dotyczą wpływu Nieba na teren czy budynek, który badamy. Dane Ziemi to przede wszystkim kierunki geograficzne i klimatyczne, a dane Człowieka to jego data urodzenia, uznana za jedyną niezmienną wartość każdego z nas. Tylko wzięcie pod uwagę wszystkich trzech rodzajów danych pozwala na dokonanie kompletnej analizy badanego terenu czy obiektu

Autor:

Jacek Kryg

 

Comments are closed.