UA-51465311-1
 • Phone: 61-8-208-593
 • Email Address: info@ari.com.pl

Nasza oferta

Wybierz interesująca kategorię budownictwa i poznaj nasz styl pracy.

budynek-uslugowy-z-garazami-6
Urząd Miasta w Kołobrzegu 3

Wybór terenu inwestycji

 • Ocena przydatności nieruchomości dla realizacji konkretnej inwestycji.
 • Wykonanie studium chłonności terenu.
 • Opracowanie analizy strategicznej rynku.
 • Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji- modelu biznesowego.

Opracowania biznesowe

 • Wykonanie biznes planu dla potrzeb pozyskanie finansowania z banku lub innej instytucji finansowej np. funduszu inwestycyjnego.
 • Pozyskanie finansowania dla inwestora na potrzeby realizacji inwestycji.

Prace przedprojektowe

 • Przygotowanie wniosków oraz wystąpienie 
i otrzymanie warunków technicznych przyłączenia inwestycji do sieci mediów. Wykonanie map w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji technicznej dla całości inwestycji.
 • Wykonanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu (WZiZT).
 • Wykonanie badań podłoża gruntowego 
w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej dla całości inwestycji.
 • Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz niezbędnych do projektowania adaptacji lub przebudowy obiektu.
 • Badania inżyniersko-geologiczne podłoża gruntowego.

Prace projektowe

 • Projekty budowlane i wykonawcze dla wszystkich prac zewnętrznych: projekty sieci zewnętrznych wraz z przyłączami, projekty ukształtowania terenu, projekty dróg 
i parkingów, projekty elementów zagospodarowania terenu, projekty zieleni.
 • Projekty budowlane i wykonawcze obiektu kubaturowego w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji gazowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacji telekomunikacyjnej, instalacji alarmowej, technologii i inne.
 • Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień 
i sprawdzeń rozwiązań projektowych.
 • Opracowania kosztorysowe.

Nadzór autorski

 • Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem.
 • Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

Budownictwo mieszkaniowe

W budownictwie mieszkaniowym zgrabnie wpisujemy się w otoczenie inwestycji, zaskakujemy kształtem i formą, wzbudzamy zainteresowanie funkcjonalnością i strukturą budynku oraz mieszkań. Myślimy przyszłościowo, aby nasze projekty wyróżniały się na rynku i tworzyły przewagę konkurencyjną inwestora wobec konkurencji.

Biznesowo patrzymy na nasze realizacje dlatego opracowujemy kwartalne analizy rynku deweloperskiego. Przed projektowaniem opracowujemy kilka modeli biznesowych i analizy finansowe, aby pokazać kompleksową koncepcję projektu. Zaprojektowaliśmy 85 tyś. mkw/pum w Polsce.

Najważniejsze cechy oferty:

 • Wizerunek: tworzymy wizerunek inwestycji wykorzystując akcenty architektoniczne i strukturę budynku.
 • Mieszkania: indywidualnie projektujemy każde mieszkania, uwzględniamy obszary funkcjonalne, zagospodarowanie przestrzeni i różne oczekiwania klienta.
 • Trendy na rynku: korzystamy z wiedzy o trendach sprzedażowych na rynku deweloperskim ponieważ określone grupy mieszkań wykazują większą efektywność sprzedaży a inne mniejszą.
 • Wyróżnienie: wpisujemy się w założenia planistyczne, a jednak odbiegamy od standardu budynków okolicy.
 • Zysk: mądrze maksymalizujemy powierzchnię mieszkań ponieważ od ich atrakcyjności zależy efektywność sprzedaży, a co za tym idzie rentowność inwestycji w czasie.

Nasze projekty biurowe są rzeczywistym odzwierciedleniem wizerunku firmy, wykorzystane materiały budowlane pokazują przewagę konkurencyjną a struktura budynku i pomieszczeń tworzy komfortowe miejsce pracy w którym procesy biznesowe przebiegają harmonijnie.

Czy jest lepsza wizytówka firmy niż jej siedziba? Świadome połączenie biznesowych aspektów organizacji z projektem jest dla nas czymś oczywistym. Sprawdzona metoda pracy prowadzi także do sukcesu Inwestora. Potwierdzeniem sukcesów jest nagroda: Złoty Ołówek, otrzymana w 2005 roku.

Najważniejsze cechy oferty:

 • Konkurencyjność: przekładamy cechy tworzące konkurencyjność firmy na język projektu architektonicznego. Wyrażamy te cechy poprzez akcentry architektoniczne i wykorzystane materiały.
 • Funkcjonalność: struktura budynku odzwierciedla procesy biznesowe zachodzące w firmie. Pracownicy muszą czuć spójność budynku z firmą.
 • Prestiż: firma, która decyduje się na własną siedzibę jest traktowana przez nas szczególnie. Poświęcamy wielką uwagę detalom inwestycji i konsultujemy nasze propozycję z Zarządem i pracownikami. Uwypuklamy prestiż w każdym szczególe.

Projektujemy budynki użyteczności publicznej stosując chłodny rygor finansowy budżetu inwestycji, w nim znajdujemy miejsce na ciepło doskonałej funkcjonalności wynikającej 
z prostoty naszej architektury.

W naszym dorobku znajdują się budynki sądów, dworzec autobusowy, hale widowisko sportowe, pływalnie, szkoły podstawowe 
i wiele innych budynków.

Nasze budynki zmieniają wizerunek miasta 
 i okolicy, trwale wpisują się w ich charakter 
 i kształtują jego wizję dla przyszłych pokoleń!

Najważniejsze cechy oferty:

 • Użyteczność:
 • Publiczność:

W projektach budynków służby zdrowia rozważnie stosujemy założenia technologiczne, wykorzystujemy wiedzę strefach czystości oraz strukturze pracy i ostatecznie zbitą masę technologii, procesów i reguł wkładamy w ładne opakowanie zwane architekturą. Na tym polega nasza praca w trakcie projektowania budynków służby zdrowia.

Bardzo ważny jest dla nas komfort pracowników medycznych, aby z przyjemnością wykonywali pracę, a pacjenci szybko wracali do zdrowia.

Wygraliśmy konkurs na Szpital Zakaźny w Poznaniu, 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie i wiele innych. Opracowaliśmy liczne programy funkcjonalno użytkowe, ekspertyzy techniczne szpitali, projekty przychodni lekarskich, przebudowy i rozbudowy obiektów służby zdrowia.

Najważniejsze cechy oferty


 • I am test text block. Click edit button to change this text.