UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Puszczykowie – WIELSPIN

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Służba zdrowia

Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego prezentuje wiele dylematów w kwestiach budowlanych jak i strategicznych. Koncepcja architektoniczna musi być oparta o założenia funkcjonalno-użytkowe nowego budynku, a one powinny w znaczącym stopniu wynikać z dwóch źródeł: funkcjonalności istniejącego budynku i oczekiwanego ich rozwoju.

Budynek podstawowy powinien korelować z nową inwestycją tworząc równowagę architektoniczną i biznesową.

Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Puszczykowie

Inwestor (Investor):

Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji- WIELSPIN

Lokalizacja (Location):

Puszczykowo

Opis (Description):

Powierzchnia użytkowa (useful area): 2’431,8 m2

Kubatura (building parameters): 9’984,87 m2

Projekt (project): 2011r.

Autorzy (Authors):

dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

mgr inż. arch. Małgorzata Skrzypczak

mgr inż. arch. Maciej Armanowski

Obiekt służby zdrowia | Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wielspin 2
Obiekt służby zdrowia | Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wielspin
Tags:

Comments are closed.