UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Szymanowskiego 12

Inwestycja mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 12

Budynek mieszkaniowy-wielorodzinny ul. Szymanowiskiego Poznań 7
Budynek mieszkaniowy-wielorodzinny ul. Szymanowiskiego 5

Opis projektu


Jest to budynek mieszkaniowy składający się z dwóch silnie wyróżnionych części. Po pierwsze wysokiej wierzy nadającej akcent całemu obiektowi. Po drugie niskiej skomponowanej z otoczeniem części nadającej stabilny charakter inwestycji.

Budynek z założenia miał swoim silny charakterem przyciągać uwagę mieszkańców okolicy. Cel osiągnięto poprzez różnicę wysokości budynku i silne akcentry architektoniczni widoczne na zaprezentowanych zdjęciach: wcięcia wysunięcia, ramki itd.

Szczegóły projektu


Lokalizacja: ul. Szymanowskiego 12, Poznań

Powierzchnia całkowita: 5’703,8

Powierzchnia użytkowa: 4’074,4 mkw

Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski, Katarzyna Renz

Termin realizacji: 2001

Wybrane projekty budownictwa mieszkaniowego