UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Oddział Zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Oddział Zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej

Opis projektu


Projektowanie budynku szpitala zakaźnego jest związane z bardzo rygorystycznym pogodzeniem architektury z technologią. Tworzymy przestrzeń szpitalną, która spełnia potrzeby i oczekiwania personelu medycznego i równocześnie tworzy przyjazne środowisko przebywania pacjentów.

Jedno kondygnacyjny budynek w naturalny sposób wyeliminował wszystkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, posiadających trudności z poruszaniem się i obsługi medycznej. Szpital z założenia jest zamknięty dlatego bezpośrednio przed wejściem do obiektu znajduje się tzw. rotunda w której rodziny chorych spotykają się ze swoimi bliskimi przebywającymi w szpitalu za pośrednictwem specjalnie do tego wyposażonych komputerów.

Szczegóły projektu


Lokalizacja: ul. Szwajcarska 3, Poznań.

Kubatura: 23’283,00 m3

Powierzchnia użytkowa: 4213,80 mkw

Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski, Monika Wróblewska i Katarzyna Janiak.

Termin realizacji: 2008

Wybrane projekty budownictwa służby zdrowia