UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Swietokrzyskim

Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Swietokrzyskim 3
Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Swietokrzyskim 5
Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Swietokrzyskim 4

TEZA 1
– Zachowanie w maksymalnym stopniu substancji istniejącej oraz utrzymanie funkcjonującego

programu użytkowego.

TEZA 2
– Uporządkowanie substancji istniejącej poprzez wmontowanie w jej struktur  porządkujących elementów funkcjonalno – przestrzennych: trzech wysokich szklonych halli, dostępnych z wewnętrznego traktu i z bocznymi przejściami z ul. Polnej.

TEZA 3
– Zlokalizowanie głównych wejść do kompleksu z ul. Siennieskiej – trakt w kierunku Starego Miasta i z ul. Wardyńskiego i koncentracja funkcji w rejonie tych wejść. Lokalizacja w czści środkowej przestrzeni działań plenerowych.

– Zgrupowanie funkcji wymagających dobrego oświetlenia i powierzchni jednoprzestrzennych w nowych projektowanych segmentach.

TEZA 5
– Odkucie tynków z budynków zabytkowych i nawarstwień zrealizowanych z materia#u ceramicznego i wykończenie ich „w licu ceglanym”.

– Obłożenie budynków i ich części niezrealizowanych w cegle współczesnymi płytkami ceramicznymi oraz niewielka korekta istniejących elewacji.

– Zastosowanie współczesnych materia#ów ok#adzinowych w segmentach projektowanych, ścian szklonych opakowanych panelami stalowymi.

Wybrane konkursy architektoniczne