UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Szamotułach

Opis projektu


Tożsamość miejsca, materializacja pamięci to główne, obok spełnienia wymogów programowych i formalnych przesłanki funkcjonalno-przestrzennego obrazu projektowanego budynku Sądu i Prokuratury. Główny segment sądu jako bryły i klinkierowy materiał elewacji nawiązuje historycznie do zburzonego budynku.

Budynek sądu tworzy swoją prostotą i formą powagę miejsca, a co ważniejsze w naturalny sposób kształtuje charakter sali sądowej.

Szczegóły projektu


Lokalizacja: ul. 1 Maja 5, Szamotuły.

Powierzchnia użytkowa: 3’880,00 mkw

Kubatura: 19’271,00 m3

Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski i Filip Buszkiewicz.

Termin realizacji: 2004

Wszystkie projekty zostały skoordynowane branżowo i posiadają wymagane prawem uzgodnienia. Pracownicy Przedsiębiorstwa ARI sp. z o.o. ściśle z nami współpracowali analizując i realizując wnoszone w trakcie prac projektowych spostrzeżenia i uwagi. Podejście, zaangażowanie i sposób wykonania projektów świadczą o wysokim poziomie kwalifikacji zespołu projektowego. Uważam Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. za solidnego partnera, z którym można i warto realizować każde przedsięwzięcie inwestycyjne.

Jarema Sawiński , Wizeprezes Sądu Okręgowego

Wybrane projekty budownictwa użyteczności publicznej