UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Wydział Historii UAM

Budynek Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydział Historyczny UAM 3
Wydział Historyczny UAM 2

Wybrane konkursy architektoniczne