UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Zintegrowany Dworzec Autobusowy w Poznaniu

Zintegrowany Dworzec Autobusowy w Poznaniu na Osiedlu Jana III Sobieskiego

Opis projektu


Budynek Dworca zaprojektowany w formie zwartej bryły na rzucie prostokąta, którego elementami są: pasaż, poczekalnia z kasami, dyspozytornią i zapleczem sanitarko- socjalnym, parking rowerowy B&R.

Południowa ściana dworca pełna wykonana z czarnej cegły, ściana północna szklana z widokiem na perony. Perony kryte dachem. Wiaty są połączone pasażem.

Szczegóły projektu


Lokalizacja: Osiedle Jana III Sobieskiego, Poznań.

Powierzchnia użytkowa: 623,0 mkw, wiaty 2’339,0 mkw.

Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski, Monika Wróblewska i Katarzyna Janiak.

Termin realizacji: 2006 rok.

Ocena Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o., które działało jako Pełnomocnik Zamawiającego tj. Miasta Poznania za wykonane zadania było dobre. Zadanie zostało wykonane z należytą starannością.

2692

Krzysztof Pięta , Prezes Zarządu POSBAU SA

Wybrane projekty budownictwa użyteczności publicznej