UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Radiestezyjna lokalizacja domu gwarancją zdrowia jego mieszkańców

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Radiestezja

Zanim zbudujesz dom poproś (wezwij) radiestetę, aby przeprowadził radiestezyjne badanie terenu pod budowę. Niewłaściwa lokalizacja budowy może być tragedią dla całej rodziny. Badania naukowe i praktyka radiestezyjna jednoznacznie potwierdzają, że spanie na tzw. strefach geopatycznych jest szkodliwe dla zdrowia.

Strefy geopatyczne obejmują: promieniowanie wód podziemnych tzw. żył wodnych i zbiorników wody podziemnej, przewarstwienia geologiczne – niejednorodność gruntu, pustki geologiczne, złoża minerałów, siatkę szwajcarską, drogi astralne …

Przed budową domu koniecznie należy wskazać miejsca szkodliwego promieniowania stref geopatycznych, a szczególnie tzw. żył wodnych – cieków wodnych, których promieniowanie jest bardzo szkodliwe dla organizmów żywych, szczególnie w rejonie krzyżowania się żył na różnych poziomach.

W oparciu o mapę radiestezyjną projektant może tak zlokalizować obiekt, aby szkodliwe miejsca nie występowały w miejscach snu, wypoczynku i pracy lub w drugiej kolejności może zalecić zastosowanie materiałów neutralizujących lub ograniczających w/w szkodliwe promieniowanie. W budynkach źle zlokalizowanych w zakresie stref geopatycznych jednym rozwiązaniem jest instalacja tzw. odpromienników radiestezyjnych.

Do typowych objawów występujących u ludzi śpiących na tzw. żyłach wodnych należą: złe samopoczucie, przyspieszony rytm serca, trudności w zasypianiu, bezsenność, po przebudzeniu zmęczenie poranne, bóle głowy, a także nasilające się dolegliwości reumatyczne, trawienne, dróg oddechowych, stany zapalne, choroby serca i kręgosłupa w zależności od indywidualnej wrażliwości.

Jakie zjawiska fizyczne występują nad ciekiem wodnym (żyłą wodną)?

Nad ciekami wodnymi gromadzą się trzy rodzaje energii: fale elektromagnetyczne, akustyczne oraz fale Alfvena. Prof. Z. Królicki w książce „Radiestezja stosowana” wyjaśnia, że natężenie i częstotliwość promieniowania cieku podziemnego zależą od wielu czynników, między innymi od wielkości natężenia pola geomagnetycznego czyli dynamiki wód podziemnych, związanej bezpośrednio z turbulizacją przepływu, ruchem warstw wody oraz ruchem poszczególnych cząstek; zależą od tarcia wody w miejscu przepływu, chemizmu wody i zawartości domieszek mineralnych. Badania wykazały, że energia akustyczna w zakresie infradźwięków jest bardzo wysoka i właśnie z nią przede wszystkim wiąże się destrukcyjny charakter oddziaływania na strefy leżące nad ciekami podziemnymi. Wyjątkowo solne szkodliwe oddziaływania odnotowano w tych miejscach, pod którymi występują cieki wodne na kilku poziomach, zwłaszcza w przypadku ich krzyżowania się.

Liczne badania i obserwacje upoważniają do twierdzenia, że największa zachorowalność na choroby nowotworowe występuje u osób przebywających (głównie śpiących) na skrzyżowaniach żył wodnych. Wielu znanych uczonych m.in. prof. med. Julian Aleksandrowicz twierdził, że każdy z nad kilkadziesiąt razy w życiu przechodzi coś co potocznie można by nazwać „infekcją nowotworową”, ale aby choroba mogła się rozwinąć muszą zaistnieć pewne warunki jak np. osłabienie mechanizmu immunologicznego oraz zdolności samoregulacyjnych. Sprzyja temu długotrwałe przebywanie w miejscu promieniowania geopatycznego, którego negatywny wpływ na zdrowie omówiono w wielu publikacjach.

Niezależnie czy chodzi o raka, czy o inne zaburzenia patologiczne, jeśli przyczyną choroby jest dom, wystarczy wyleczyć dom, aby tym samym wyleczyć jego mieszkańca.  

Autor:

Marek Gułajski

Tags:

Comments are closed.