UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl
Viewing posts from: November 2000

Budynek magazynowy PASTA

by admin.ari 0 comments

Budynek magazynowy PASTA

Budynek magazynowy przy ulicy Torowej Poznań

Budynek magazynowy PASTA 4
Budynek magazynowy PASTA 3

Opis projektu


Projekt polegał na rozbudowie istniejącego budynku biurowego, budynku hali magazynowej dla odzieży wraz z salą pokazów sezonowych i łączącego je łącznika. Proces projektowy przebiegał przy ściesłej współpracy inwestora i osób będących ostatecznymi użytkownikami zaprojektowanych powierzchni. Naszym najważniejszym celem było racjonalne połączenie dwóch jakże rozległych funkcji jakimi są funkcja magazynowa i prezentacyjna.

Szczegóły projektu


Lokalizacja: ul. Torowa, Poznań Kubatura: 48'840,00 m3 Powierzchnia użytkowa: 10'013,5 mkw Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski, Małgorzata Skrzypczak Termin realizacji: 2011 rok.

Wybrane projekty budownictwa przemysłowego

Budynek biurowy Instal Compact

by admin.ari 0 comments

Budynek biurowy Instal Compact

instalcompact-sp-z-o-o-_1
instalcompact_2

Opis projektu


Budynek zaprojektowany w formie zwartej stabilnej bryły na rzucie kwadratu z płaskim dachem podkreślonym gzymsem attyką. Ważnym celem architekta było zaprezentowanie czynników tworzących przewagę konkurencyjną firmy w kształcie i formie budynku. Wykorzystane materiały ich skomponowanie również zostało dokładnie przemyślane, aby klienci i kontrahenci związanie z branżą korzystnie odczytali przekaz ukryty w projekcie. Płaszczyzny artykułowane są pionowymi pasami okiennymi, aby doświetlić pomieszczenia budynku. Wydzielono wklęsłe wejście do budynku naturalnie zapraszające do wejścia. Wewnątrz budynku przestrzeń podzielona jest dwoma ścianami wydzielającymi strefę pomieszczeń technicznych, socjalnych i sanitarnych. Celem było takie zorganizowanie wnętrza budynku, aby procesy biznesowe i komunikacja między pracownikami przebiegała naturalnie i harmonijnie. Instal compact>>

Szczegóły projektu


Lokalizacja: ul. Wierzbowa 23, Tarnowo Podgórne. Powierzchnia całkowita: 846,80 mkw Powierzchnia użytkowa:633,80 mkw Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski. Termin realizacji: 2005

Wybrane projekty budownictwa biurowego

Budynek biurowy SOLAR

by admin.ari 0 comments

Budynek biurowy SOLAR

Budynek biurowy SOLAR Company Ltd. przy ul. Torowej 11 w Poznaniu

Opis projektu


Budynek zaprojektowany w formie zwartej bryły na rzucie prostokąta. Naszym celem było zaprojektowanie budynku, który swoją funkcjonalnością tworzy doskonałe środowisko pracy dostosowane do istniejącego w przedsiębiorstwie modelu organizacyjnego. Budynek miał tworzyć atmosferę prestiżu, wysokiej jakości, doskonałości w każdym calu, czyli powinny zostać wpisane w niego cechy tworzące przewagę konkurencyjną firmy będącej jej właścicielem. Skrupulatnie pracowaliśmy nad każdym szczegółem dobierając jego kształt, strukturę i wykorzystane materiały. SOLAR Company>>

Szczegóły projektu


Lokalizacja: ul. Torowa 11, Poznań. Kubatura: 11'960,00 m3. Powierzchnia użytkowa: 2'327,00 mkw. Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski, Filip Buszkiewicz i Jolanta Skrzypczak – współpraca. Termin realizacji: 2004 rok.

Wybrane projekty budownictwa biurowego

Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Szamotułach

by admin.ari 0 comments

Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Szamotułach

Opis projektu


Tożsamość miejsca, materializacja pamięci to główne, obok spełnienia wymogów programowych i formalnych przesłanki funkcjonalno-przestrzennego obrazu projektowanego budynku Sądu i Prokuratury. Główny segment sądu jako bryły i klinkierowy materiał elewacji nawiązuje historycznie do zburzonego budynku. Budynek sądu tworzy swoją prostotą i formą powagę miejsca, a co ważniejsze w naturalny sposób kształtuje charakter sali sądowej.

Szczegóły projektu


Lokalizacja: ul. 1 Maja 5, Szamotuły.

Powierzchnia użytkowa: 3'880,00 mkw

Kubatura: 19'271,00 m3

Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski i Filip Buszkiewicz. Termin realizacji: 2004

Wszystkie projekty zostały skoordynowane branżowo i posiadają wymagane prawem uzgodnienia. Pracownicy Przedsiębiorstwa ARI sp. z o.o. ściśle z nami współpracowali analizując i realizując wnoszone w trakcie prac projektowych spostrzeżenia i uwagi. Podejście, zaangażowanie i sposób wykonania projektów świadczą o wysokim poziomie kwalifikacji zespołu projektowego. Uważam Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. za solidnego partnera, z którym można i warto realizować każde przedsięwzięcie inwestycyjne.

Jarema Sawiński , Wizeprezes Sądu Okręgowego

Wybrane projekty budownictwa użyteczności publicznej