UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl
Viewing posts from: November 2000

Oddział Zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

by admin.ari 0 comments

Oddział Zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Oddział Zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej

Opis projektu


Projektowanie budynku szpitala zakaźnego jest związane z bardzo rygorystycznym pogodzeniem architektury z technologią. Tworzymy przestrzeń szpitalną, która spełnia potrzeby i oczekiwania personelu medycznego i równocześnie tworzy przyjazne środowisko przebywania pacjentów. Jedno kondygnacyjny budynek w naturalny sposób wyeliminował wszystkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, posiadających trudności z poruszaniem się i obsługi medycznej. Szpital z założenia jest zamknięty dlatego bezpośrednio przed wejściem do obiektu znajduje się tzw. rotunda w której rodziny chorych spotykają się ze swoimi bliskimi przebywającymi w szpitalu za pośrednictwem specjalnie do tego wyposażonych komputerów.

Szczegóły projektu


Lokalizacja: ul. Szwajcarska 3, Poznań. Kubatura: 23'283,00 m3 Powierzchnia użytkowa: 4213,80 mkw Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski, Monika Wróblewska i Katarzyna Janiak. Termin realizacji: 2008

Wybrane projekty budownictwa służby zdrowia

109 Szpital Wojskowy w Szczecinie

by admin.ari 0 comments

109 Szpital Wojskowy w Szczecinie

Projekt rozbudowy 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9-11

109 SZPITAL WOJSKOWY 5
109 SZPITAL WOJSKOWY 4
109 SZPITAL WOJSKOWY 7

Opis projektu


Budynek zaprojektowany w formie segmentu ustawionego równolegle do skrzydła bocznego, prostopadle do głównej frontowej elewacji istniejącego budynku szpitala. Elewację i łącznik w części rozwiązano jako elewacje szklaną. Elewacje szczytowe, parteru i piętra od strony bloku operacyjnego z czerwonej cegły klinkierowej z pasami szkleń doświetlających korytarz i klatki schodowe. Struktura wewnętrzna budynku została zbudowana z zastosowaniem układu jednego głównego traktu komunikacyjnego powiązanego pionami klatek schodowych i dźwigów, zblokowanych z szachtami instalacji z podziałem kondygancji na strefę czystą i strefę brudną.

Szczegóły projektu


Lokalizacja: ul. Piotra Skargi 9-11, Szczecin. Powierzchnia użytkowa: 6'346,20 mkw Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski, Tomasz Kusznierów, Maciej Armanowski i Jacek Gilewicz. Termin realizacji: 2010 rok.

Stwirdzam, że Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. wykonalo wszystkie prace z należytą starannością. Podczas procesu projektowego wykazała się wysokim profesjonalizmem i dużą wiedzą zawodową. Pracownicy Przedsiębiorstwa ARI ściśle współpracowali ze służbą zarówno medyczną jak i techniczną Szpitala analizując i realizując wnoszone w trakcie prac projektowych spostrzeżenia i uwagi. Terminowość oraz osobiste zaangażowanie całego zespołu w czasie prac projektowych, świadczą że Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. jest solidnym partnerem.

Janusz Gembarzewski, Komendant

Wybrane projekty budownictwa służby zdrowia