UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl
Viewing posts from: November 2000

Zintegrowany Dworzec Autobusowy w Poznaniu

by admin.ari 0 comments

Zintegrowany Dworzec Autobusowy w Poznaniu

Zintegrowany Dworzec Autobusowy w Poznaniu na Osiedlu Jana III Sobieskiego

Opis projektu


Budynek Dworca zaprojektowany w formie zwartej bryły na rzucie prostokąta, którego elementami są: pasaż, poczekalnia z kasami, dyspozytornią i zapleczem sanitarko- socjalnym, parking rowerowy B&R. Południowa ściana dworca pełna wykonana z czarnej cegły, ściana północna szklana z widokiem na perony. Perony kryte dachem. Wiaty są połączone pasażem.

Szczegóły projektu


Lokalizacja: Osiedle Jana III Sobieskiego, Poznań. Powierzchnia użytkowa: 623,0 mkw, wiaty 2'339,0 mkw. Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski, Monika Wróblewska i Katarzyna Janiak. Termin realizacji: 2006 rok.

Ocena Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o., które działało jako Pełnomocnik Zamawiającego tj. Miasta Poznania za wykonane zadania było dobre. Zadanie zostało wykonane z należytą starannością.

2692

Krzysztof Pięta , Prezes Zarządu POSBAU SA

Wybrane projekty budownictwa użyteczności publicznej

Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Szamotułach

by admin.ari 0 comments

Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Szamotułach

Opis projektu


Tożsamość miejsca, materializacja pamięci to główne, obok spełnienia wymogów programowych i formalnych przesłanki funkcjonalno-przestrzennego obrazu projektowanego budynku Sądu i Prokuratury. Główny segment sądu jako bryły i klinkierowy materiał elewacji nawiązuje historycznie do zburzonego budynku. Budynek sądu tworzy swoją prostotą i formą powagę miejsca, a co ważniejsze w naturalny sposób kształtuje charakter sali sądowej.

Szczegóły projektu


Lokalizacja: ul. 1 Maja 5, Szamotuły.

Powierzchnia użytkowa: 3'880,00 mkw

Kubatura: 19'271,00 m3

Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski i Filip Buszkiewicz. Termin realizacji: 2004

Wszystkie projekty zostały skoordynowane branżowo i posiadają wymagane prawem uzgodnienia. Pracownicy Przedsiębiorstwa ARI sp. z o.o. ściśle z nami współpracowali analizując i realizując wnoszone w trakcie prac projektowych spostrzeżenia i uwagi. Podejście, zaangażowanie i sposób wykonania projektów świadczą o wysokim poziomie kwalifikacji zespołu projektowego. Uważam Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. za solidnego partnera, z którym można i warto realizować każde przedsięwzięcie inwestycyjne.

Jarema Sawiński , Wizeprezes Sądu Okręgowego

Wybrane projekty budownictwa użyteczności publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

by admin.ari 0 comments

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

Budynek biurowo - szkoleniowo z zapleczem technicznym i z placem manewrowym WORD w Poznaniu

Opis projektu


Budynek zlokalizowany jest przy działce narożnej przylegającej do ulicy Wilczak i Lechickiej. Ze względu na szeroki zakres programu użytkowego wypełniono budynkiem całą możliwą do zabudowy część działki, lokalizując ściany zewnętrzne równolegle do granicy nieregularnej działki. W powstałym nieregularnym planie wyróżniono prostokątny segment szkoleniowo-egzaminacyjny oddzielony długim hallem od trójkątnej części biurowej. W ten sposób powstał bydynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego swoją formą świadczący o powadze miejsca i zgrabnie wpisujący się okolicę. Warto na fotografiach zwrócić uwagę na ciekawe wykorzystanie betonu, wysunięte okna, podwyższony dach i wysokie pionowe pasy betonowe symetrycznie komponujące się z wypełnieniami okiennymi.

Szczegóły projektu


Lokalizacja: ul. Wilczak 56, Poznań. Powierzchnia użytkowa: 1'251,8 mkw Zespół projektowy: Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski i Filip Buszkiewicz. Termin realizacji: 2002

Biorąc pod uwagę kwalifikacje, profesjonalizm, organizację pracy, doświadczenie oraz osobiste zaangażowanie całego personelu w pracę zawodową, polecamy wszystkim potencjalnym inwestorom Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. Jedocześnie żywimy przekonanie, że polecając usługi Przedsiębiorstwa ARI przyszłe inwestycje będą również nowatorskie, jak te już zrealizowane.

2588

Wiktor Spiżewski, Dyrektor

Wybrane projekty budownictwa użyteczności publicznej

Pawilon Iglica Międzynarodowe Targi Poznańskie

by admin.ari 0 comments

Pawilon Iglica MTP

Pawilon wystawowy nr 11 Iglica na MTP

Pawilon wystawowy mtp iglica 1
Pawilon wystawowy mtp iglica 3

Opis projektu


Praca projektowa polegała na modernizacji wnętrza budynku wystawowego nr 11 tak zwanej Iglicy. Z założenia celem projektu było odsłonięcie i wyeksponowanie konstrukcji stalowej tworzącej niepowtarzalny charakter budynku.

Szczegóły projektu


Lokalizacja: ul. Głogowska 14 (teren MTP) Powierzchnia użytkowa: 3'576,9 mkw Zespół projektowy: prof. inż. arch. Jerzy Buszkiewicz i dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak Termin realizacji: 1994 rok

Wybrane projekty budownictwa użyteczności publicznej