UA-51465311-1
 • Phone: 61-8-208-593
 • Email Address: info@ari.com.pl
Showing posts tagged with: audyt finansowy szpitala

Audyt budowlano-strategiczny SPZOZ Grodzisk Wielkopolski (+koncepcja rozbudowy)

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia

Celem audytu budowlano-strategicznego jest dokładna analiza budynku szpitalnego i wymaganych modernizacji, przebudów, rozbudów, aby budynek spełniaj wymogi stawiane przez obiektami służby zdrowia przez Ustawodawcę. Drugim obszarem audytu jest analiza strategiczna, która w centrum swojej uwagi stawia sposobu funkcjonowania szpitala, zarządzania nim oraz perspektywy rozwoju.

Połączenie tych dwóch obszarów analizy daje kadrze zarządzającej i jej zwierzchnią kompleksową wiedzę na temat silnych i słabych stron jego działalności. Wymaganych nakładów inwestycyjnych potrzebnych do spełnienia wymogów ustawy i zmian organizacyjnych, które przełożą się na zwiększenie efektywności pracy, poprawę wizerunku szpitala.

Audyt architektoniczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski 

1. Analiza architektoniczno-technologiczny:

 • Inwentaryzację całego budynku
 • Analiza niezgodności z obowiązującymi przepisami
 • Ocena możliwości dostosowania do obowiązujących przepisów
 • Wstępna koncepcja architektoniczna
 • Wycena prac projektowych i budowlanych

2. Analiza finansowo-organizacyjna zawiera:

 • Analiza makroekonomiczna (polityczna, społeczna, ekonomiczna i technologiczna)
 • Analiza mikroekonomiczna
 • Analiza konkurencyjności szpitala
 • Analiza finansowa
 • Analiza wpływu rozbudowy na długookresową sytuację finansową szpitala i potencjału rozwoju
Audyt strategiczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski f1
Audyt strategiczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski B_33