UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl
Showing posts tagged with: projekt mieszkaniowy

Wykres urodzeniowy budynku. Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo Feng Shui

 Chcąc dokonać zmian feng shui, nie tylko w biurze, lecz także w każdej innej przestrzeni, trzeba odwołać się do określonych danych, które niejako umotywują nasze zmiany. Zmian nie można dokonywać w ciemno, tylko z powodu, że czuje się, że tak powinno być. Każda zmiana musi zostać uwiarygodniona założeniami tej czy innej techniki, czemu właśnie służy zebranie potrzebnych danych. Za najważniejsze w feng shui uznaje się dokonanie pomiaru skierowania i osadzenia budynku, w którym przyjdzie nam pracować. Nie ma znaczenia czy jest to budynek zajmowany tylko przez nas, czy też użytkowany przez kilka firm. Ustalenie, zwykle dokonywane przy pomocy kompasu geomantycznego Luo pan, skierowania i osadzenia budynku pozwala na opracowanie jego wykresu urodzeniowego, którego analiza pozwala na wprowadzenie właśnie tych, a nie innych zmian. Zatem u podstaw działań feng shui leży wykres urodzeniowy. Wykres urodzeniowy można stworzyć dla każdego człowieka, jak również dla każdego budynku. W przypadku człowieka za dane wyjściowe bierzemy rok, miesiąc i dzień i godzinę urodzenia, co się zaś tyczy budynku to danymi tymi są kierunki geograficzne skierowania i osadzenia jak również okres, w którym został on oddany do użytku. Już teraz widać, że można wpływać na wykres urodzeniowy każdej przestrzeni bądź to dobierając najlepsze dla niej skierowanie i osadzenie, bądź też oddając ją do użytku w najbardziej sprzyjającym okresie. Także dobór remediów feng shui do poszczególnych rejonów biura można oprzeć na jego wykresie urodzeniowym. Im jest on dokładniej zrobiony tym wprowadzone zmiany efektywniejsze i dłużej trwające. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że stworzenie wykresu urodzeniowego domu jest bardzo skomplikowane, tymczasem nie jest ono trudniejsze od wypełnienia prostego zadania matematycznego. Nie przypadkowo odwołuję się tutaj do matematyki, której domeną są liczby, gdyż ten dział feng shui, który zajmuje się przygotowanie wykresów urodzeniowych nazywa się numerologią. Warto więc tutaj zdefiniować czym jest numerologia. Jest to nauka o wpływie liczb na człowieka. Liczby te mogą pochodzić z najróżniejszych obszarów: z numerów telefonu, z daty urodzenia, z nazwiska czy adresu, W feng shui jednak liczby pochodzą z bardziej tajemniczego obszaru, a mianowicie z gwiazd, które goszczą w użytkowanej przez człowieka przestrzeni. A gwiazd mamy dziewięć, ponumerowanych od jeden do dziewięciu. Za korzystne uznaje się gwiazdy oznaczone numerami 1, 4, 6 i 8, za niekorzystne zaś gwiazdy 2, 5 i 7. Gwiazdy nr 3 i 9 czasami są dobre, a czasami złe, zależne jest to od co najmniej kilku okoliczności. Jednakże to nie pojedyncze gwiazdy decydują o korzystnym lub niekorzystnym wpływie danego pomieszczenia, lecz układ gwiazd, co znacznie komplikuje to zagadnienie. U podstaw tworzenia wykresu urodzeniowego biura leży przekonanie, że każdą przestrzeń można podzielić (w zgodzie z tzw. kwadratem magicznym) na dziewięć różnych sektorów. Sektorami tymi rządzą określone prawa, w każdym z sektorów goszczą gwiazdy czy to okresu dwudziestoletniego, rocznego czy tez miesięcznego. Jeżeli zatem nasze biuro znajduje się właśnie w tym, a nie innym rejonie, oznacza to, że pozostajemy pod wpływem tych gwiazd, które w tym rejonie goszczą. Oczywiście najlepiej byłoby, aby w naszym biurze panowały jedynie gwiazdy dobre. Ponieważ nie zdarza się to często warto jest posiąść wiedzę po tym, co trzeba zrobić by zneutralizować działanie gwiazd niekorzystnych. A może by udać się na urlop właśnie wtedy, gdy w naszym biurze zapanowały dwójka z piątką lub dwie dwójki? Możliwości wykorzystania tej wiedzy jest bardzo wiele. Nie sposób i bezcelowe jest tutaj dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób opracować wykres urodzeniowy biura. Niech tym zajmą się fachowcy. Dla nas ważne jest zrozumienie tego, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę, która zawarta jest w każdym poprawnie sporządzonym wykresie. Przede wszystkim nie powinno się wprowadzać żadnych zmian w biurze czy domu bez sięgnięcia do jego wykresu urodzeniowego. To właśnie on pozwoli nam bezpiecznie, bez ryzyka zastosować takie a nie inne remedium. Z wykresu urodzeniowego można także wyrokować o tym, jak długo danemu miejscu będzie sprzyjał los, czy też jak długo będzie prześladował go pech. Dzięki takiej analizie można kształtować strategię firmy. Autor: Jacek Kryg