UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Wpływ stref geopatycznych na organizmy ludzi i zwierząt.

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce Deweloperstwo Radiestezja

Spośród znanych w radiestezji rozmaitych promieniowań, najsilniej na organizmy żywe działa promieniowanie wód płynących pod ziemią tzw. żył wodnych. Spanie oraz długotrwałe przebywanie w wyżej wymienionych miejscach jest niezdrowe dla większości ludzi i zwierząt o czym świadczą wyniki badań naukowych o obserwacje radiestetów.

Długotrwałe przebywanie w rejonie oddziaływania promieniowania żył wodnych osłania siły obronne organizmu i czyni go podatnym na wiele chorób. Poza wcześniej wymienionym promieniowaniem szkodliwie na organizm człowieka wpływa m.in. promieniowanie zlokalizowanych w głębi ziemi niektórych złóż, a także promieniowanie „siatki szwajcarskiej”. Te inne promieniowania wykrywają uzdolnieni radiesteci. Najgorszym miejscem do snu, wypoczynku i pracy jest miejsce skrzyżowanie się dwóch lub więcej żył wodnych z dodatkowo nakładającym się skrzyżowaniem tzw. siatki szwajcarskiej.

Objawy występujące u ludzi śpiących w rejonie stref geopatycznych (głównie żył wodnych)

  1. Przyspieszony rytm serca oraz trudności w zasypianiu

  2. Bezsenność i bóle głowy – często po przebudzeniu

  3. Zmęczenie poranne

  4. Nasilające się dolegliwości reumatyczne, układu trawiennego, górnych dróg oddechowych, stany zapalne, choroby serca i kręgosłupa

UWAGA! Nadmienić należy, że nie wszystkie osoby przebywające nad ciekami wodnymi źle śpią. Nie oznacza to jednak, że rodzaj tego promieniowania jest dla ich zdrowia obojętny.

PODSUMOWANIE

Liczne badania i obserwacje upoważniają do twierdzenia, że największa zachorowalność na choroby nowotworowe występuje u osób przebywających (głównie śpiących w strefach geopatycznych. Wielu znanych uczonych m.in. prof. med. Julian Aleksandrowicz twierdził, że każdy z nas kilkadziesiąt razy w życiu przechodzi coś co potocznie można by nazwać „infekcją nowotworową”, ale aby choroba mogła się rozwinąć muszą zaistnieć pewne warunki jak np. osłabienie mechanizmu immunologicznego oraz zdolności samoregulacyjnych. Sprzyja temu długotrwałe przebywanie w miejscu promieniowania geopatycznego, którego negatywny wpływ omówiono w wielu publikacjach.

Autor:

Marek Gułajski

Tags: ,

Comments are closed.